Modelovereenkomst Laadinfrastructuur voor elektrisch laden bij je collega nu beschikbaar

01-07-2024 259 keer bekeken

Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, TVM Verzekeringen en de NAL stellen de Modelovereenkomst Laadinfrastructuur beschikbaar voor ondernemers. De overeenkomst biedt duidelijke afspraken over het gebruik van de laadfaciliteiten van (collega-)vervoerders en/of verladers.

Met de toename van het aantal elektrische voertuigen, neemt ook het aantal laadpunten op eigen terreinen toe. Tegelijkertijd is op veel plaatsen de netcapaciteit beperkt. Het is dus noodzakelijk om met slimme oplossingen meer laadcapaciteit te creëren. Het onderweg (bij-)laden bij collega-bedrijven is niet alleen één van deze slimme oplossingen, het kan ook noodzakelijk zijn bij langere ritten en het biedt de benodigde flexibiliteit voor de sector. Door duidelijke afspraken te maken over het gebruik van elkaars laadfaciliteiten, wordt de efficiëntie verhoogd en worden de mogelijkheden voor inzet van duurzaam vervoer uitgebreid. Het aanbieden van deze modelovereenkomst helpt ondernemers om duidelijke afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld met collega-bedrijven, maar ook bijvoorbeeld met verladers of leveranciers over het gebruik van elkaars laadfaciliteiten.

Intentie van de modelovereenkomst

De modelovereenkomst voorziet in de behoefte om vooraf duidelijke voorwaarden vast te leggen waaronder bedrijven elkaars laadfaciliteiten mogen gebruiken. Het model geeft een beknopt en generiek raamwerk, met voldoende ruimte voor maatwerk op basis van specifieke afspraken tussen de betrokken partijen. Het omvat onder andere het gebruik van private locaties, financiële transacties en het delen van faciliteiten.

Gebruiksgemak voor ondernemers

Ondernemers kunnen de overeenkomst met minimale aanpassingen implementeren, waardoor de overeenkomst eenvoudig en snel in gebruik kan worden genomen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven efficiënt kunnen inspelen op de groeiende behoefte aan gedeelde laadinfrastructuur. Daarmee draagt het ook bij aan de overgang naar batterij-elektrisch transport.

Beschikbaarheid

De modelovereenkomst is vanaf nu beschikbaar op de websites van TLN, evofenedex, TVM Verzekeringen en de NAL. We moedigen alle betrokken partijen aan om deze overeenkomst als basis te gebruiken voor hun afspraken over het gebruik van laadinfrastructuur.

Download de modelovereenkomst

Cookie-instellingen