Uit de praktijk: logistieke laadinfrastructuur

20-04-2023 1364 keer bekeken

Jan van Rookhuijzen is de afgelopen maanden als adviseur logistieke laadinfrastructuur bij tal van bedrijven en initiatieven in Gelderland en Overijssel op de koffie geweest, zowel fysiek als digitaal. We vragen hem welke vraagstukken rond logistieke laadinfra hij vooral tegenkomt in de praktijk.

Elektrificatie van logistieke wagenparken
‘Als het gaat om de elektrificatie van logistieke wagenparken zitten bedrijven ieder op een ander moment in het proces. Waar de afgelopen jaren veel vraagtekens werden gezet bij de technische haalbaarheid van elektrische trucks verschuift de aandacht naar de beschikbaarheid van netcapaciteit. De actieradius en laadsnelheid van elektrische trucks neemt de komende jaren snel verder toe waarmee de inzetbaarheid van ‘rondjes rond de kerk’ binnen enkele jaren verschuift naar internationaal transport. Steeds meer bedrijven zien die ontwikkelingen en stellen vragen over netcapaciteit voor de eigen locatie, maar ook over de ontwikkelingen van een laadnetwerk voor het bijladen onderweg.’

Laden op eigen terrein
‘Voor het laden op eigen terrein zijn de mogelijkheden in met name Gelderland wegens netcongestie de komende jaren beperkt. Vanuit de GO-RAL werken we daarom samen met netbeheerders en marktpartijen aan een aanpak om de bestaande netcapaciteit beter te benutten en daarmee ruimte te creëren voor het laden van logistieke voertuigen op bedrijventerreinen. Hierbij verkennen we ook de potentie van samenwerken tussen bedrijven en het slim combineren van decentrale opwek met laadlocaties. Zo beogen we om de komende jaren, waarin we nog te maken hebben met netcongestie, toch stappen te kunnen maken in het verduurzamen van logistieke wagenparken.’

Voorbeelden uit de praktijk
‘Praktische ondersteuning blijkt voor veel ondernemers heel wenselijk. Zo ben ik bij een grote transporteur geweest die al in een vergevorderd stadium van oriëntatie was met trucks en laadinfra, maar het plaatje niet rond kreeg, omdat een enorm grote en dure aansluiting nodig was. Wat bleek: in de berekening zat een misrekening en werden kW en kWh door elkaar gehaald, of het gecontracteerd vermogen werd vervangen door het verbruik. Na correctie bleek de berekening enkele miljoenen euro’s lager uit te komen.

Ergens anders kwam ik een situatie tegen waar een nieuwe aansluiting op een onderstation nodig is dat kilometers verderop ligt. In dit gebied is nog geen sprake van netcongestie, maar bleek de business case niet rond te krijgen, omdat een dure kabel nodig is. Op deze locatie willen we graag kijken of ook andere bedrijven op het bedrijventerrein hiermee te maken hebben en de kosten voor een dikkere kabel gedeeld kunnen worden.

Een ander voorbeeld is een verhuisbedrijf dat met haar vrachtwagens (een stuk of vijf bakwagens) en bestelwagens wilde gaan elektrificeren. Zij zaten met hun handen in het haar, want ze hoorden van netcongestie en dat het allemaal ingewikkeld was. De huidige aansluiting van het bedrijf was echter groot genoeg om de vrachtwagens en bestelwagens in de nacht (als ze toch stilstonden) met een veel lager vermogen op te laden.


Publiek toegankelijke snelladers
‘Op het gebied van publiek toegankelijke snelladers vinden ook de nodige ontwikkelingen plaats. Hierin werken we met gemeenten samen om geschikte locaties te ontwikkelen waarbij we zowel de ruimte als de netcapaciteit optimaal benutten. Denk hierbij aan het combineren van een snellaadlocatie en een truckparking. Zo zijn we in Nijmegen gezamenlijk aan het kijken of we op het bedrijventerrein een goede locatie kunnen vinden die zowel voor de ondernemers op het bedrijventerrein als voor voertuigen op de snelweg gebruikt kan worden.’

Tot slot valt op dat er nog veel juridische vragen zijn, bijvoorbeeld rond vergunningen en het delen van laadinfrastructuur met derden. Soms is hier direct antwoord op te geven, in andere gevallen verzamelen we deze vragen en adresseren we deze bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur met als doel dat er niet alleen een passend antwoord komt, maar dit ook beschikbaar is voor alle marktpartijen in vergelijkbare situaties.

Het is mooi om te zien hoe bedrijven en overheden samenwerken aan een thema dat voor iedereen nieuw is. Er zijn nog veel hobbels te gaan maar het is ook, zoals een wagenparkbeheerder me pas zei een enorm interessante reis.

Cookie-instellingen