Klimaatakkoord decentraal; 1 jaar uitvoering

02-11-2020

Begin

05-11-2020 om 09:00

Einde

05-11-2020 om 17:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

online

Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord komen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk samen om de balans op te maken, ervaringen uit te wisselen, praktijkvoorbeelden te delen en inspiratie op te doen.

In een van de deelsessies komt het snijvlak tussen Energie en Mobiliteit aan de orde. Het gaat daarbij over de uitwerking van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en de vraag hoe je dit nu slim aan de RES en een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) kunt koppelen. Ook de verankering van de NAL in energiebeleid en mobiliteitsbeleid komt aan de orde.

Meer informatie en aanmelden

Cookie-instellingen