Fysieke veiligheid en cybersecurity

Elektrisch vervoer en elektrisch laden moet veilig zijn. De NAL-werkgroep Veiligheid biedt ondersteuning met onderzoeken, handleidingen en andere kennisproducten.

Overal verschijnen elektrische laadpunten. Op drukke plekken in de stad, in parkeergarages en op bedrijventerreinen. De veiligheid van deze voorzieningen is belangrijk. Het gaat daarbij om fysieke veiligheid en digitale veiligheid (cyber security). De NAL-werkgroep Veiligheid richt zich op de fysieke veiligheid van het rijden en laden van elektrisch vervoer (EV), zoals de brandveiligheid en het veilig werken aan EV.

De werkgroep draagt hieraan bij met het ontwikkelen en delen van kennis, adviezen voor het aanpassen van wet- en regelgeving en een veilige aanleg en gebruik van laadinfrastructuur door overheden, bedrijven en EV-rijders.

De NAL-taakgroep Cyber security richt zich op de risico’s van cyberaanvallen op de laadinfrastructuur die gevolgen hebben voor de netstabiliteit, toegankelijkheid en bescherming van (persoons)gegevens. 

Lees hier de opdrachtomschrijving van deze werkgroep.

Illustratie die alle werkzaamheden van de werkgroep veiligheid van de NAL weergeeft. Klik op de illustratie om deze groter weer te geven op het scherm.

Cookie-instellingen