Future of Charging Symposium

14-06-2022

Begin

24-11-2022 om 09:30

Einde

24-11-2022 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Amsterdam

MRA-Elektrisch en NKL organiseren een nieuwe editie van het Future of Charging Symposium op 24 november 2022 in de Tolhuistuin op de IJpromenade 2 in Amsterdam.

Nederland staat voor een enorme transitie in mobiliteit. Om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen stappen we grotendeels over op elektrisch vervoer. Daarvoor moet voldoende laadinfrastructuur worden gerealiseerd. Een enorme opgave, vooral omdat het elektriciteitsnetwerk daar nog onvoldoende op lijkt voorbereid. Ook moeten vraagstukken rondom energiegebruik, laadpaalgebruik en gebruikersdata worden opgelost. Tijd voor creatieve en innovatieve oplossingen!
 
We nodigen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en netbeheerders uit om op het Future of Charging Symposium samen te komen en met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe oplossingen.
 
Het dagprogramma is verdeeld in een plenair deel en interactieve workshops met koplopers uit de sector. Binnenkort zullen we hierover meer informatie delen.
 
Wat gaan we doen:
•    We kijken terug op 15 jaar elektrisch vervoer in Nederland
•    We staan stil bij de successen die Nederland heeft bereikt
•    We brengen de uitdagingen in beeld voor de komende periode
•    We benoemen concrete oplossingsrichtingen met elkaar
 
Dit doen we aan de hand van 3 thema’s:
•    Samenhang tussen publiek en privaat laden
•    Netimpact als gezamenlijke verantwoordelijkheid
•    Eigenaarschap en gebruik van laaddata
 
Vragen die aan de orde komen zijn:
•    Hoe ontwikkelen we het publieke en private laadnetwerk in samenhang met elkaar? Het private netwerk is een belangrijk onderdeel van het totale laadnetwerk, gedreven door private investeringen en ondernemerschap. Een goed privaat netwerk ontlast de publieke opgave. En private netwerken kunnen ook als (semi)publiek netwerk worden ingezet. Welke rol kunnen overheden en ondernemers hierin spelen?
•    Er is voldoende duurzaam opgewekte energie maar niet altijd op het juiste tijdstip of op de juiste locaties. Dit belemmert ons in de ambitie naar zero-emissie mobiliteit. Welke rol speelt de elektrische auto hierin, welke mogelijkheden liggen hier voor bedrijven en overheden? Hoe zorgen we dat de EV-rijder zorgeloos blijft rijden?
•    Goede informatie is essentieel om te kunnen sturen op uitrol, EV-rijders goed te informeren en tot nieuwe laad- en energiediensten te komen. Afspraken over eigenaarschap en gebruik van data worden steeds belangrijker. Hoe zorgen we voor betrouwbare (laad)data, nu en in de toekomst?
Om een goede discussie met elkaar te kunnen voeren en toe te werken naar concrete oplossingen, is het aantal deelnemers gemaximaliseerd. Daarom wordt u uitgenodigd om uw interesse voor 30 september kenbaar te maken via onderstaande knop. Aanmelding voor het Future of Charging Symposium is nog geen garantie voor deelname. U ontvangt in de tweede week van oktober bevestiging van uw deelname.
 

Meer informatie vind u op:  Website Future of Charging

Cookie-instellingen