Webinar: Laadprognoses op bedrijventerreinen (doelgroep: gemeenten/overheden)

29-06-2022

Begin

11-07-2022 om 12:00

Einde

11-07-2022 om 13:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De NAL werkgroep Logistiek organiseert in samenwerking met GNMI en SPES het webinar Laadprognoses op Bedrijventerreinen. Hierin wordt een tool (en bijbehorend stappenplan) gepresenteerd waarin laadprognoses op bedrijventerreinen worden weergegeven.

Naast de tool wordt een update van de werkzaamheden van de NAL werkgroep Logistiek gegeven.

Programma inhoudelijk

Aanleiding

Ca. 85% van het laden door de logistieke sector zal naar verwachting op bedrijventerreinen plaatsvinden. De vraag is op welke bedrijventerreinen, met welke laadvermogens, welke netimpact en op welke termijn? Hiertoe heeft de NAL werkgroep Logistiek een openbare Storymap ontwikkeld waarin dit inzichtelijk wordt gemaakt.

Storymap & Stappenplan

De Storymap “Laadprognoses op bedrijventerreinen” is een openbare site waarop laadprognoses voor elk bedrijventerrein in Nederland in kaarten zijn geplot. Deze zijn gebaseerd op de resultaten uit de recent gepubliceerde ElaadNL Outlook: Bedrijventerreinen in Beweging. Met de Storymap krijgen NAL regio’s, provincies en gemeenten inzicht in de bedrijventerreinen waar de meeste laadvraag kan worden verwacht, en kan daar beleid op worden gericht.  In het webinar wordt de Storymap toegelicht. Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd hoe de Storymap kan worden verbeterd, en gaan we ‘live’ toetsen of data in het Dashboard kloppen dan wel vragen oproepen.

Met de Outlook en Storymap is meer bekend over de te verwachten laadvraag op bedrijventerreinen. Maar hoe vertaal je dat naar beleid? In een stappenplan worden beleidsmakers hier stap voor stap in meegenomen. Het stappenplan wordt kort toegelicht.

Update: NAL Werkgroep Logistiek

In het webinar zal in vogelvlucht worden ingegaan op de werkzaamheden en kennisproducten die uit de NAL werkgroep voortkomen. Hierin o.a. aandacht voor de Handreiking Depot Laden (meest gestelde vragen voor de logistieke sector over logistiek laden), DC Basiseisenset (eisen voor snelladers) en Handreiking Beleid voor Bedrijventerreinen.

Naast deze update vragen we de leden graag advies op een aantal (agenda)punten, waaronder:

  • Bewustwording: hoe kunnen we logistieke bedrijven mee krijgen (in het besef dat de markt nu vooral bestaat uit beperkt aantal koplopers?)
  • Hoe kunnen we onderzoek laten landen bij gemeenten?

U kunt zich hier bij Frank Bouma aanmelden voor dit webinar

Over de Stakeholdergroep Gemeenten / NAL werkgroep Logistiek: deze is door de NAL werkgroep Logistiek ingesteld om 2x per jaar beleidsmakers te informeren en consulteren over de voortgang en prioritering van de werkgroep.

Cookie-instellingen