NAL-bijeenkomst 'Slim Laden voor Iedereen'

17-10-2022

Begin

02-11-2022 om 13:00

Einde

02-11-2022 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het actieplan 'Slim Laden voor Iedereen' is in september gepubliceerd en richt zich op 3 opgaven over 10 acties. Aanbieders worden gevraagd, uitgedaagd en gestimuleerd om een aantrekkelijk aanbod voor slim laden te ontwikkelen en dat op grote schaal aan te bieden. Het programmateam wil deze acties uitwerken tot een uitvoeringsplan samen met betrokken stakeholders. Maar hoe geven we de samenwerking ten behoeve van de uitvoering vorm zodat alle partners in de samenwerking op efficiënte wijze hun rol en verantwoordelijkheid kunnen oppakken? Daarover gaan we graag met aanbieders in gesprek. En daaronder verstaan we alle partijen die slim laden aan elektrische rijders kunnen en willen aanbieden. Het gaat hier onder andere om Charge Point Operators, e-Mobility Service Providers, leasemaatschappijen, energieleveranciers, autofabrikanten en Smart Charging providers. De NAL nodigt deze marktpartijen uit om deel te nemen aan een bijeenkomst op woensdag 2 november  13:00 – 16:00 uur in Utrecht (exacte locatie volgt later). Doel van deze bijeenkomst is om informatie te geven en in te winnen over in elk geval de volgende thema’s:

  • Meerwaarde voor aanbieders: voordelen, nadelen, kansen en risico’s en hoe ondervang je die.
  • Mogelijke rol en bijdrage van aanbieders bij de 10 acties in het actieplan
  • Uitvoering acties: wat is van belang voor een efficiënte en haalbare uitvoering?
  • Grootschalige uitrol slim laden: proces, risico’s en beheersingsmaatregelen
  • Communicatie met de EV-rijder
  • Samenwerking het programma en met andere partners in de keten: wat is van belang?
  • Middelen (financieel, capaciteit) en overige randvoorwaarden
  • Governance: wat is van belang voor een effectieve sturing, regie, coördinatie en monitoring
  • Commitment
  • W.v.t.t.k.

 

Kom ook, praat mee en meld u aan door een e-mail bericht te sturen naar: NAL-secretariaat@rvo.nl

 

We zien uit naar uw komst!

Cookie-instellingen