Proeftuin Slimme Laadpleinen officieel van start

07-07-2020 251 keer bekeken

Hoe kun je een slim laadplein op de best mogelijke manier realiseren? Dat ontdekken gemeenten via de Proeftuin Slimme laadpleinen.

De Proeftuin werkt hard aan landelijke opschaling van laadinfrastructuur, om in te kunnen spelen op de overgang naar emissieloos vervoer. Andere gemeenten kunnen profiteren van de ervaringen uit de proeftuin. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven opende de proeftuin officieel op 15 juni in Culemborg.

Verspreid over 19 Nederlandse gemeenten worden dit jaar 46 slimme laadpleinen gerealiseerd vanuit de ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’. Het doel van de proeftuin is om door kennisdeling en krachtenbundeling bij te dragen aan een evenwichtig energienetwerk en het opschalen van de laadinfrastructuur in Nederland. Op deze manier wordt meegeholpen aan het behalen van de klimaatdoelen. De proeftuin is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

Slim laden en terugleveren
Eén van de manieren om veel meer elektrische laadpunten te krijgen binnen de bestaande ruimte, is ze concentreren op laadpleinen. En als je dat innovatief en slim doet, biedt dat grote kansen. Laadpleinen bieden een mogelijkheid om laadinfrastructuur snel en efficiënt te realiseren, omdat meerdere laadpalen op één netaansluiting kunnen worden aangesloten. Daarnaast zorgt de concentratie van laadpunten en auto’s voor goede mogelijkheden om elektrische auto’s in te zetten als onderdeel van een duurzaam energiesysteem.

Via slim laden (smart charging) kan op deze laadpleinen namelijk worden bepaald wanneer en op welke snelheid de auto’s worden opgeladen. Daarnaast zijn alle laadpalen uit de proeftuin op zijn minst V2G-ready, zodat auto’s (in de toekomst) niet alleen kunnen opladen, maar ook energie kunnen opslaan en terugleveren aan het net. Zo kan duurzaam opgewekte energie ook op een later moment worden gebruikt, wanneer het bijvoorbeeld niet waait of de zon niet schijnt. Op deze manier kan de combinatie van slim laden en V2G bijdragen aan een evenwichtig energienetwerk.

Kennisdelen en opschalen
De deelnemende gemeenten spelen een actieve rol in de ontwikkeling van innovatieve laadpleinen. De kennis die ze hierbij opdoen, wordt vervolgens met alle Nederlandse gemeenten gedeeld via verschillende websites en platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen leren bij het opschalen van elektrisch vervoer en het ontwikkelen van laadinfrastructuur.

Opening Proeftuin
De opening van de ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’ vond plaats op het slimme laadplein in Culemborg, één van de eerste slimme laadpleinen van Nederland. Dat geldt ook voor Utrecht, waar al drie slimme laadpleinen zijn gerealiseerd en in Rotterdam worden deze zomer vier laadpleinen aangelegd. Als onderdeel van de proeftuin is in Culemborg een V2G-lader geïnstalleerd. De slimme laadsessies kunnen hier worden gestart met een speciale app. Op andere slimme laadpleinen wordt ingespeeld op andere mogelijkheden. De diversiteit binnen de pilots is groot en daarmee ook de kennis die wordt opgehaald en gedeeld.

Ook in de andere gemeenten zijn de voorbereidingen in volle gang. Naar verwachting zijn alle 46 laadpleinen uiterlijk 1 januari 2021 operationeel.

Cookie-instellingen