Regio Oost Nederland stelt als eerste uitwerking vast

11-11-2020 543 keer bekeken

Laadconsulenten gaan gemeenten ondersteunen bij beleid en plannen voor laadpalen. Ook gaan provincies Gelderland en Overijssel samen aanbestedingen organiseren.

Daarnaast krijgt een kopgroep van gemeenten ondersteuning bij het opstellen van een laadvisie en delen zij hun ervaringen en inzichten. Zo stimuleert Oost-Nederland dat gemeenten aan de slag gaan om te zorgen voor een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk voor elektrisch rijden, dat gelijke tred houdt met de groei van het aantal elektrische voertuigen. Want elektrisch rijden vermindert de uitstoot van CO2 en geluidsoverlast en verbetert de luchtkwaliteit.

Gelders-Overijsselse aanpak

Er rijden steeds meer elektrische voertuigen op de weg. Gemeenten plaatsen op verzoek laadpalen. Om de groei van het aantal e-auto’s bij te benen is een versnelling nodig. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De Gelders-Overijsselse Regionale Aanpak laadinfrastructuur (GO-RAL) vormt de uitwerking van de aanpak in Oost-Nederland. Deze GO-Ral is op 11 november 2020 vastgesteld door beide colleges van Gedeputeerde Staten. De aanpak is opgesteld met gemeenten en netbeheerders.

Aanbod

Om tot een laadvisie en plaatsingsbeleid te komen is kennis en menskracht nodig. Centraal staat de laadconsulent als direct aanspreekpunt voor gemeenten voor ondersteuning en hulp. De consulent helpt bij het opstellen van de laadvisie. Hierin beschrijft de gemeente uitgangspunten en doelen, zodat ze vervolgens het plaatsingsbeleid kan vaststellen. Via het organiseren van gezamenlijke aanbestedingen krijgen gemeenten hulp bij de inkoop van verschillende laadpalen. In 2018 hebben beide provincies al een aanbesteding gedaan om deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de aanleg van elektrische laadpalen in de publieke ruimte.

Ook ondersteuning provincies

Laadconsulenten ondersteunen ook beide provincies. Niet alleen bij het aanwijzen van locaties voor snelladers en Clean Energy Hubs, maar ook in de verbinding met ov-concessies, zero-emissiezones en uitrol van laadpalen op private gronden, bijvoorbeeld bedrijventerreinen. De laadconsulent staat ook in contact met de netbeheerders over de mogelijkheden van het elektriciteitsnetwerk.

NAL

Samenwerkingsregio Oost Nederland heeft op 18 maart 2020 met het Rijk afspraken gemaakt in het kader van de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur over de uitrol van laadpalen. Provincies Gelderland en Overijssel vormen de samenwerkingsregio Oost Nederland. Het stimuleren van elektrisch rijden is een van de acties uit het Klimaatakkoord, waar gemeenten en provincies mee hebben ingestemd.

 

Cookie-instellingen