Jaarlijkse onderzoeken naar meningen en ervaringen van berijders van elektrische voertuigen

18-03-2021 511 keer bekeken

De komende 3 jaar gaan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en kennis- en innovatiecentrum ElaadNL intensief samenwerken rondom meerdere gebruikersonderzoeken.

In alle onderzoeken speelt de berijder van de elektrische auto een cruciale rol. Er worden twee onderzoeken per jaar gedaan: een onderzoek naar de meningen en ervaring rondom laden en een onderzoek naar de elektrische auto én de berijder.  Zo ontstaat beter inzicht in de wensen van de elektrisch rijdende automobilisten en de ontwikkelingen daarin.

De samenwerking tussen de drie partijen is in 2020 ontstaan bij het eerste Nationaal Laadonderzoek en het eerste Nationale EV en Berijdersonderzoek. Aan beide onderzoeken deden zo’n 1.800 EV-rijders mee en daarmee geven deze onderzoeken een duidelijk beeld van de huidige beleving van elektrisch vervoer in Nederland. RVO, VER en ElaadNL gaan in eerste instantie 3 jaar samenwerken om beide onderzoeken over de komende jaren te kunnen herhalen om zo trends te signaleren.

Nationaal Laadonderzoek

Bij het ‘Nationaal Laadonderzoek’ staan de meningen én ervaringen van gebruikers rondom laden centraal. Lotte Gardien, gedragsonderzoeker bij ElaadNL: “Wij willen graag weten hoe de berijder de verschillende laadfaciliteiten in Nederland ervaart. Denk bijvoorbeeld aan snelladen, laden langs de weg en thuis. Daarnaast onderzoeken we de kennis over en ervaring met slimme manieren om de auto op te laden. Zo weten we wat al goed gaat en waar gebruikers nog verbeteringen verwachten.”

EV en Berijdersonderzoek

Bij het ‘Nationale EV en Berijdersonderzoek’ wordt breder gekeken naar alle ervaringen van de elektrische rijder. Koos Burgman, voorzitter van de Vereniging Elektrische Rijders: “We kijken in dit onderzoek echt naar het complete plaatje. Bijvoorbeeld naar de ervaring van de berijder rondom aanschafproces en de impact van financiële stimuleringsmaatregelen. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de EV-rijder van nu. Door dit onderzoek jaarlijks te herhalen, zien we de ontwikkeling van de EV-rijder over meerdere jaren.”

Bijna 2 miljoen elektrische auto’s in 2030

Beide onderzoeken ondersteunen de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de NAL werken overheden, marktpartijen en netbeheerders samen om ervoor te zorgen dat er op tijd voldoende laadinfrastructuur is om de massale overstap naar elektrisch vervoer mogelijk te maken. Daarbij gaat het onder andere over de beschikbaarheid van laadinfrastructuur, maar ook over Smart Charging waarbij auto’s geladen worden bij de gunstigste omstandigheden. Thijs Duurkoop, adviseur duurzame mobiliteit bij RVO: “Beide onderzoeken bieden veel meerwaarde in de monitoring van de voortgang van de NAL. Ze helpen ons de ‘harde monitoringscijfers’ in perspectief te plaatsen, daarom is de mening en de ervaring van de EV rijder zo belangrijk.”

Unieke onderzoeken

Beide onderzoeken worden jaarlijks aan de hand van enquêtes uitgevoerd en al in de eerste edities was de respons zeer hoog. In beide onderzoeken wordt bovendien exclusief gekeken naar EV-rijders. Dit zorgt voor een betrouwbaar beeld van de mening van deze specifieke doelgroep.

Cookie-instellingen