Handige formats voor opstellen laadvisie en plaatsingsbeleid

29-03-2021 4209 keer bekeken

De Oost-Nederlandse kopgroep van tien Gelderse en Overijsselse gemeenten is aan de slag gegaan met het opstellen van een laadvisie en plaatsingsbeleid. Samen met de provincies Gelderland en Overijssel, het NKL, netbeheerders en ElaadNL hebben ze hiervoor formats ontwikkeld.

Daarmee kunnen gemeenten eenvoudig een eigen laadvisie en plaatsingsbeleid opstellen. De formats zijn voor iedereen beschikbaar. Inspiratie is gehaald uit bestaande laadvisies, zoals die van gemeenten Amsterdam en Utrecht en de handreikingen van NKL.

Formats gemeentelijke laadvisie en plaatsingsbeleid

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat elke gemeente in 2021 een laadvisie en plaatsingsbeleid heeft opgesteld. Een laadvisie beschrijft de ambities en strategie van de gemeente voor een toereikend laadnetwerk voor elektrische voertuigen. Zo beschrijft de visie de keuzes over beoogde gebruikersgroepen, type laadinfrastructuur, soort laadpunten, uitvoeringsmodel, plaatsingsstrategie en bewonersparticipatie. In het plaatsingsbeleid geeft de gemeente aan hoe ze de visie uit gaat werken. Bij elkaar geven deze documenten aan wat, waarom en hoe de gemeente omgaat met het nieuwe thema 'laadinfrastructuur'.

Deze formats zijn zo ontwikkeld dat gemeenten er snel en makkelijk mee aan de slag kunnen. Er zijn formats voor het opstellen van een startnotitie, de laadvisie en plaatsingsbeleid. Ook is er een eenvoudig in te vullen infographic beschikbaar om de keuzes in een oogopslag inzichtelijk te maken. En er is een handleiding om de formats aan te vullen met prognosegrafieken. Voor alle formats en de infographic geldt dat gemeenten de stukken geheel ‘eigen’ kunnen maken, passend bij de lokale situatie en voorkeuren.

De formats staan op de website van het NKL.

formats ontwikkeld door een kopgroep van gemeenten en kennispartijen om de gemeenten in Nederland teh helpen bij het opstellen van visie en beleid

 

Cookie-instellingen