Engelse versie factsheet ‘Veiligheid en elektrische personenauto’s’ beschikbaar

06-04-2021 428 keer bekeken

Eind 2020 is het onderzoek ‘Veiligheid en elektrische personenauto’s – geactualiseerde factsheet 2020’ gepubliceerd. De Engelstalige versie van dit rapport is nu ook beschikbaar.

Het betreft de geactualiseerde versie van een kennisoverzicht uit 2014 over de veiligheid van elektrische personenauto’s en elektrisch laden. Onderzoeksbureau CE Delft verrichtte deze actualisatie in opdracht van RVO namens de werkgroep Veiligheid van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.
Voor dit onderzoek zijn 280 wetenschappelijke, semiwetenschappelijke bronnen en mediaberichten bestudeerd. Daarnaast zijn interviews met 25 deskundigen afgenomen. Dit onderzoek geeft daarmee een zeer compleet beeld van de actuele kennis op dit terrein.

Inmiddels is de Engelstalige versie van het onderzoek, ‘Safety and electric passenger cars’, beschikbaar.

Lees hier meer over de Werkgroep Fysieke veiligheid en cyber security.

Cookie-instellingen