NAL-werkgroep Logistieke Laadinfrastructuur van start met vijf taakgroepen

01-06-2021 1869 keer bekeken

Om het klimaatakkoord te behalen is de ambitie dat in 2050 alle logistieke mobiliteit zero emissie is. Elektrische bestel- en vrachtwagens gaan het komende decennium een vertrouwd beeld worden. Zelfs de eerste schepen bereiden zich voor op elektrische vaart.

Al deze voer- en vaartuigen moeten efficiënt kunnen laden. Hier is een combinatie nodig van publieke en private laadpunten, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.

De werkgroep logistieke laadinfra, onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), heeft als opdracht om te zorgen dat laadinfrastructuur geen beperkende factor is voor de elektrificatie van logistiek. Hiervoor zijn vijf taakgroepen ingericht: prognoses van logistieke laadvraag, publieke stimulering van logistiek laden, private logistieke laadinfrastructuur, publiek basisnetwerk en laden op bouwlocaties.

De taakgroep prognoses richt zich op het achterhalen waar en wanneer logistieke laadvraag ontstaat en wat voor impact dit kan hebben op het elektriciteitsnet. Binnen de taakgroep Publieke stimulering worden overheden (met name gemeenten en NAL regio’s) ondersteund bij vragen hoe zij logistiek mee kunnen nemen in laadvisies, plaatsingsbeleid en aanbestedingen. Het gaat hierbij zowel om publieke (snel)laadinfrastructuur als private laadinfrastructuur van bedrijven binnen de grenzen van de betreffende overheidsorganisatie. Bij de taakgroep privaat logistiek laden staat de logistieke sector centraal en worden vervoerders en verladers ondersteund hoe zij kosteneffectieve en passend laadinfra kunnen ontwikkelen op eigen terrein. De taakgroep basisnetwerk richt zich op het vormgeven en aanjagen van een basisnetwerk van publieke toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. Dit is cruciaal voor partijen die regelmatig zero-emissiezones bevoorraden. Tenslotte kijkt de taakgroep laadinfrastructuur op bouwlocaties naar de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwmachines om versneld te zero-emissie bouwlocaties te faciliteren.

Structuur werkgroep logistiek

In april zijn de taakgroepen voor het eerst bijeengekomen. De taakgroepen richten zich op het vaststellen van de meest urgente kennisvragen, welke worden opgenomen in een kennis- en Actie-agenda. Deze wordt voor de zomer van 2021 openbaar gemaakt; en vormt de basis voor zowel concrete activiteiten van de werkgroep als het opstarten van noodzakelijke kennisprojecten. Tegelijk zal de werkgroep relevante kennis zo veel mogelijk delen; hiertoe heeft het NKL het kennisloket logistiek met relevante stukken en Q&A's opgesteld.

In de taakgroepen zijn overheden, beleidsmakers, brancheverengingen en netbeheerders vertegenwoordigd. Private bedrijven zoals adviesbureaus en transportbedrijven worden op regelmatige basis geconsulteerd en geïnformeerd. Zo werken we samen aan de transitie naar logistiek elektrisch vervoer.

Cookie-instellingen