Eerste wapenfeiten werkgroep Logistiek

21-06-2021 886 keer bekeken

Om de benodigde groei van batterij-elektrische bestelbussen en vrachtwagens te realiseren, is zwaardere laadinfrastructuur nodig.

De NAL werkgroep ‘Logistiek’ richt zich op de behoeftes en noodzakelijke aanpassingen voor het realiseren van een minimale verminderde uitstoot van 7,3 megaton CO2 door de logistieke sector in 2030.

De eerste wapenfeiten zijn daar. De Taakgroep Prognoses is gestart met het ontwikkelen van een Nationale Plankaart Logistiek. Dit initiatief speelt in op de behoefte van gemeenten, netbeheerders en logistieke bedrijven om te weten waar logistieke laadvraag op bedrijventerreinen gaat plaatsvinden. In deze studie wordt verkend of we met beschikbare data van bedrijventerreinen relatief goede laadprognoses kunnen maken. Het uiteindelijk doel is om op basis van de Nationale Plankaart in gesprek te gaan met netbeheerders over eventuele benodigde netverzwaringen.

De Taakgroep Basisnetwerk gaat verder aan de slag met een eerste ontwerp van Enpuls en ElaadNL om te komen tot ongeveer 60 publiek toegankelijke snelladers voor heavy duty. Een dergelijk basisnetwerk moet vervoerders meer laadzekerheid bieden, zodat zij een extra argument hebben om over te stappen op elektrisch rijden.

Tot slot zijn onder leiding van onderzoeksmanager Mark van Kerkhof twee projecten afgerond met betrekking tot het beheer van de kennisagenda. Het eerste onderzoek betreft ‘Privaat logistiek laden bij elkaar op privaat terrein’, dat een overzicht biedt van kansen en belemmeringen die er zijn voor logistiek laden bij elkaar op privaat terrein, inclusief praktische handvatten die markt en betrokken partijen hierbij verder kunnen helpen. Het onderzoek ‘Elektrische Logistiek: Eisen voor een toekomstbestendige laadinfrastructuur’ heeft als doel om een eerste set van minimale eisen te inventariseren voor logistieke oplaadpunten, om zodoende te zorgen dat oplaadpunten die vandaag ingericht worden toekomstbestendig zijn.

Neem ook een kijkje in het kennisloket.

 

Cookie-instellingen