Voortgangsrapportage Klimaatakkoord mobiliteit

05-07-2021 362 keer bekeken

‘Mobiliteit geeft ons vrijheid in ons doen en laten, zowel zakelijk als privé. Iets dat we de afgelopen tijd opnieuw zijn gaan waarderen. Daarnaast zitten we in een transitie die ons veel kansen biedt: naar emissieloos en toegankelijk, slim en comfortabel, veilig en gezonde mobiliteit.’

Dit schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in haar kamerbrief over de voortgang van het klimaatakkoord op het thema mobiliteit. Zij stuurt de voortgangsrapportage NAL en een overzicht van de stand van zaken mee.

NAL

Nederland beschikt inmiddels over het dichtste laadnetwerk van publieke laadpalen ter wereld. Om de uitrol nog verder te versnellen, werken overheden samen met onder andere de netbeheerders in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om de groei van het elektrische wagenpark te kunnen faciliteren.

Voortgangsrapportage NAL

In deze rapportage leest u over de voortgang van de NAL. Zowel over de voortgang in de 5 inhoudelijke werkgroepen als over de bereikte resultaten in de 6 NAL-regio’s. Sinds de oprichting van de NAL is het aantal publieke laadpunten voor personenvoertuigen meer dan verdubbeld.

Deze rapportage is gemaakt als onderdeel van de Stand van zaken Uitvoering klimaatakkoord Mobiliteit (SUM2021) en opgeleverd op 1 juni 2021.

 

Cookie-instellingen