Taakgroep ‘Laden op de Bouwplaats’ gestart binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

15-07-2021 2851 keer bekeken

De aankomende jaren gaan elektrische mobiele machines zoals graafmachines, laadschoppen, en betonmixers op steeds meer bouwlocaties een vertrouwd beeld worden.

Schoon en emissieloos bouwen krijgt steeds meer aandacht in de bouwsector. Momenteel werken overheden en de sector samen aan de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (www.opwegnaarseb.nl), om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof te realiseren.

Alle elektrische machines op bouwlocaties moeten ook effectief en veilig kunnen worden opgeladen. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) kent daarom sinds kort de taakgroep ‘Laden op de Bouwplaats’. In deze taakgroep zijn overheden, beleidsmakers, netbeheerders en koplopers uit de sector (www.degroenekoers.nl en www.emissieloosnetwerkinfra.nl) vertegenwoordigd. Doel van de taakgroep is het ondersteunen van de sector bij de realisatie van laadvoorzieningen voor batterij-elektrische voertuigen op bouwlocaties, en alles wat hierbij komt kijken.

Het opladen van batterij-elektrische mobiele machines op bouwlocaties roept namelijk voor alle partijen nieuwe vragen op. Bouwlocaties zijn tijdelijk van aard, en soms op locaties waar nog geen of weinig infrastructuur aanwezig is. Terwijl de machines die worden ingezet tijdens de eerste fase van een project, het bouwrijp maken, juist zorgen voor de grootste vermogensvraag. Hoe (tijdige) realisatie van hoogvermogen netaansluitingen op bouwlocaties kan worden georganiseerd, is daarom een van de vragen waaraan de taakgroep werkt.

Grote van de kracht van de NAL is de kennisuitwisseling tussen verschillende werkgroepen. Als samenwerkingsverband voor elektrische laadinfrastructuur brengt het koplopers uit de bouwsector, die deelnemen in de taakgroep, in verbinding met partijen uit andere sectoren die werken aan laadinfrastructuur. Dit stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring en versneld daarmee de transitie naar een emissieloze bouwsector een klimaatneutraal Nederland.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met Bregje van Keulen, secretaris van de taakgroep (bregje.vankeulen@rvo.nl) of het NAL-secretariaat (secretariaat-NAL@rvo.nl)

Cookie-instellingen