Onderzoek naar pilots Smart Charging gepubliceerd: koploper Nederland klaar voor opschaling!

27-08-2021 1025 keer bekeken

EV Consult bracht in opdracht van de NAL werkgroep Smart Charging alle Nederlandse pilots en proefprojecten op het gebied van Slim laden in kaart.

Het rapport is tijdens een webinar op 26 augustis 2021 gepubliceerd.

Nederland koploper slim laden

Slim laden of Smart Charging is het aanpassen van de snelheid en het tijdstip van het laden van elektrische auto’s zodat deze het bestaande stroomnet optimaal benutten, de groei van duurzame stroom uit zon en wind ondersteunen en voor de consument de laagste prijzen opzoeken. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een wereldwijde koppositie met Smart Charging kennis en -producten.

Voor het slagen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is belangrijk om Smart Charging toekomstbestendig te maken, tijdig op te schalen en te blijven door ontwikkelen om zo de energietransitie maximaal te ondersteunen. Hiertoe zijn vanuit de werkgroep Smart Charging recente Smart Charging initiatieven in Nederland in kaart gebracht. De key learnings en knowledge gaps op het gebied van Smart Charging zijn hierbij op een rij gezet. Het onderzoek maakt inzichtelijk hoe Smart Charging in Nederlandse initiatieven is toegepast, wat er geleerd is en welke kennis en ervaring nog verder ontwikkeld kan worden.

Klaar voor opschaling

Enkele tientallen recente afgeronde en nog lopende smart charging initiatieven in Nederland in kaart gebracht waarna EVConsult met een onafhankelijke blik een selectie gemaakt en de initiatieven heeft geanalyseerd. Op basis van deskresearch en de marktkennis en ervaring van EVConsult zijn er meer dan 2.000 datapunten geanalyseerd. De bevindingen zijn onderverdeeld in verschillende domeinen: i) De rol van de gebruiker; ii) Het commercieel model; iii) Aansturing en optimalisatie; iv) Technologie en protocollen; v) Wet- en regelgeving.

De resultaten worden meegenomen in een op te zetten nationaal opschalingsprogramma Smart Charging. Hierbij zal de nadruk liggen op een eenduidig en transparant aanbod voor de berijder en de inpassing van laden in het energiesysteem. Verder zijn de bevindingen input voor de (technologische) innovatie agenda van Smart Charging.

Download Lessons learned Smart Charging in Nederland

bron foto: https://nieuws.eneco.nl/slim-laden-app-nu-beschikbaar-voor-alle-tesla--bestuurders/

Cookie-instellingen