Versnellingsgids voor plaatsing publieke laadpunten

14-12-2021 2012 keer bekeken

In opdracht van de NAL-werkgroep Versnellen Proces is een landelijk onderzoek gedaan naar kansen om meer en sneller publieke laadpunten te plaatsen. Alle partijen die betrokken zijn bij het plaatsingsproces zijn geïnterviewd.

De belangrijkste verbeterpunten voor deze partijen zijn benoemd in een 'versnellingsgids'.

Hoe gaan de partners met de aanbevelingen aan de slag?
Vanuit de partners en de regio’s gebeurt er al veel om het proces te versnellen en meer laadpunten te realiseren. Zo werken verschillende regio’s op dit moment samen met gemeenten aan:

  • proactief (datagestuurd) plaatsen
  • plankaarten opstellen
  • verzamelverkeersbesluiten nemen
  • participatietrajecten inrichten

Met elkaar aan de slag
Bij de versnellingsgids hoort ook een adviesnotitie waarin conclusies en aanbevelingen staan. Een algemene conclusie uit het onderzoeksrapport is dat er onvoldoende menskracht beschikbaar is bij regio’s, gemeenten, netwerk-beheerders en aannemers.

De werkgroep nodigt u van harte uit om de versnellingsgids en aanbevelingen goed door te lezen en te bekijken hoe u met andere partners in de keten kunt samenwerken. Welke onderwerpen kunnen we samen oppakken om de genoemde kansen te benutten? We gaan graag met elkaar in gesprek om processen te verbeteren. Zoek de samenwerking met elkaar op!

Cookie-instellingen