Vernieuwde monitor laat regionale verschillen zien

14-12-2021 1128 keer bekeken

Hoe staat het ervoor met het aantal laadpunten in Nederland? De vernieuwde monitor geeft meer inzicht in de voortgang per NAL-regio en per provincie. Naast het totaal aantal laadpunten, is nu ook het aantal laadpunten ten opzichte van het aantal stekkervoertuigen inzichtelijk.

Hiermee kan de druk op het laadnetwerk beter worden bijgehouden. Verder wordt ook een onderbouwde schatting van het aantal thuislaadpunten gegeven.

Thuislaadpunten

Met een onderbouwde schatting van het aantal thuislaadpunten is het nu mogelijk om de voortgang van de NAL-regio’s realistischer te monitoren. Circa tweederde van de auto’s wordt opgeladen via de huisaansluiting. Dit verschilt overigens per regio. In regio Noord is dat 78% terwijl in regio Zuidwest 62% van de laadpunten bij de berijder thuis staat. Aan de andere kant staan de meeste publieke laadpunten in de meer stedelijke regio’s (Zuidwest, Noordwest en de G4). Door de toevoeging van de thuislaadpunten worden deze regionale verschillen zichtbaar.

Laadmix

Om de verhoudingen tussen het aantal publieke en private laadpunten te duiden is ook de laadmix per regio toegevoegd. In regio Noord wordt 75% van de gereden elektrische kilometers thuis opgeladen, terwijl dat in regio Zuidwest 52% is. In de landelijke regio’s (Noord, Oost en Zuid) is de behoefte aan publieke laadpunten dus kleiner dan in de meer stedelijke regio’s. Dat zie je terug in de verschillende ratio’s (aantal voertuigen per laadpunt) die op de website gepresenteerd worden.

Aantal voertuigen per laadpunt (ratio)

In regio Zuidwest zijn de meeste publieke laadpunten per stekkervoertuig. Deze ratio is in de afgelopen jaren wat toegenomen: van 4,4 eind 2018 naar 5,3 eind 2021. In regio Noord zijn de minste publieke laadpunten per stekkervoertuig. Deze ratio is in de afgelopen jaren juist afgenomen: van 17,2 eind 2018 naar 11,4 eind 2021. Om een goede vergelijking te kunnen maken, wordt er ook een ratio gepresenteerd inclusief de thuislaadpunten. Deze ratio verschilt minimaal tussen de regio’s en is bovendien stabiel gebleven in de afgelopen 4 jaar.

Ben je benieuwd hoe jouw NAL-regio ervoor staat?

Bekijk dan de vernieuwde monitor

 

Cookie-instellingen