EVent2021 - bestuurlijke bijeenkomst RAL Zuid

17-12-2021 1066 keer bekeken

Op donderdag 18 november 2021 organiseerde het Expertisecentrum RAL Zuid een bestuurlijke bijeenkomst. Onderwerp van EVent2021 was de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. Deze bijeenkomst is terug te kijken.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Steven van Weyenberg, en gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, Anne-Marie Spierings, gingen met de aanwezige bestuurders in gesprek. Zij spraken over de grote verduurzamingsopgaven waar we voor staan. Vervolgens ging het in de paneldiscussie over de problemen en kansen die grootschalige verduurzaming met zich meebrengt. Met name in relatie tot het elektriciteitsnetwerk en de rol van de gemeente. Tot slot werden twee prijzen uitgereikt. De aanmoedigingsprijs voor inspirerend voorbeeldproject (laadplein) was voor de gemeente Maastricht. En de EV-award voor koploper op het gebied van uitvoering EV-beleid werd uitgereikt aan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Omvangrijke en complexe opgaven

De verduurzamingsopgaven waar gemeenten, provincies en Rijk voor staan zijn omvangrijk en complex. Het elektrisch autobezit in Brabant en Limburg groeit naar verwachting van ca. 53.000 nu naar ca. 530.000 in 2030. De conclusie is dat komende jaren veel meer (semi-)publieke (snel)laadpunten nodig zijn om e-rijders in o.a. personenauto’s, taxi’s, OV-bussen, bestelvoertuigen, vrachtwagens en binnenvaart verder te faciliteren. De koppeling van die mobiliteitsopgave met de energieopgave in het kader van de Regionale Energiestrategieën (RES) is van groot belang om het elektriciteitsnetwerk slim en efficiënt te benutten. In het verlengde daarvan ligt ook de Regionale Structuur Warmte (RSW) volgend uit de Transitievisies Warmte (TVW).

Capaciteit elektriciteitsnetwerk

De toenemende congestie op het elektriciteitsnetwerk gaat beperkingen opleggen aan de ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van laadvoorzieningen. Voor het reguliere laden door personenauto’s zijn lokaal diverse alternatieven voor handen. Maar voor hogere vermogens (nodig voor o.a. snelladen en logistiek laden), wordt de beperkte capaciteit van het netwerk steeds meer een sturend element. De noodzaak om te prioriteren en te programmeren wordt daarmee steeds prangender. Het ontwikkelen van plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur is daarin een belangrijke eerste stap.

Integrale laadvisie en plaatsingsbeleid

Het belang van een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid voor gemeenten is groot. Het geeft sturing aan de mobiliteitstransitie. Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen voor elektrisch rijden. Zowel voor het laden op eigen terrein als in de openbare ruimte moet nagedacht zijn over bijvoorbeeld plaatsingscriteria, koppeling met duurzame opwek uit zon en wind, aansluiting op en gebruik van het elektriciteitsnetwerk en veiligheid. Het vaststellen van visie en beleid biedt inwoners en ondernemers duidelijkheid. Ook helpt het gemeenten bij het verstrekken van vergunningen of opdrachten en bij het nemen van verkeersbesluiten. Om hier wegwijs in te worden kan uw gemeente contact opnemen met ons Expertisecentrum RAL Zuid.

De bijeenkomst is terug te kijken via de website van RAL Zuid en op Youtube

Sprekers op het event

Cookie-instellingen