Eindrapport Open IT-EV systeem van Prognose tot Realisatie beschikbaar

09-03-2022 1333 keer bekeken

De NAL werkgroep Open protocollen en markten heeft afgelopen jaar ook het onderwerp ‘open data’ toegevoegd aan de scope. Als eerste actie is een onderzoek uitgezet naar de mogelijkheden van een open ecosysteem voor IT-EV systemen.

Daaronder vallen de systemen voor prognose, planning, aanvraag, monitoring en realisatie van openbare laadinfrastructuur. Het onderzoek is uitgevoerd door EVConsult, in samenwerking met het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.

In het onderzoek is geschetst hoe de huidige IT-EV structuren eruit zien. De knelpunten die zich daarin bevinden zijn opgehaald bij stakeholders die met deze systemen werken, net als de verantwoordelijkheden van alle stakeholders. Op basis daarvan zijn vier aanbevelingen gedaan: het opzetten van een (de)centrale databank, het standaardiseren van interfaces voor partijen die met data werken, het standaardiseren van koppelingen tussen deelgebieden en het standaardiseren van concessieovereenkomsten. De komende tijd pakt de werkgroep deze aanbevelingen op, en worden deze opties verder onderzocht en uitgewerkt.

Bekijk hier het rapport "Eindrapport Open IT-EV systeem van Prognose tot Realisatie"

Cookie-instellingen