Publicatie leidraad marktconsultatie ‘Programma Slim Laden voor iedereen’

25-03-2022 3468 keer bekeken

RECTIFICATIE - Vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) wordt gewerkt aan het programma ‘Slim Laden voor iedereen’. Doel van dit tijdelijk, nationaal stimuleringsprogramma is dat 70% van de elektrische rijders slim laadt in 2025.

Op 11 maart ’22 is de leidraad voor de marktconsultatie ‘Programma Slim Laden voor Iedereen’ gepubliceerd. Helaas is hierin een foutief e-mailadres opgenomen. Het juiste e-mailadres is secretariaat-nal@rvo.nl. Het e-mailadres is inmiddels aangepast in het oorspronkelijke nieuwsbericht, het leidraad document en het aanmeld- en vragenformulier.

Excuses voor het eventuele ongemak.

Grootschalige adoptie van slim laden is noodzakelijk om te zorgen dat de transitie naar duurzame mobiliteit en duurzame energie op volle snelheid door kunnen gaan. Om het programma vorm te geven, vraagt de NAL input van verschillende groepen stakeholders. Voor de marktpartijen doen we dat in de vorm van een openbare marktconsultatie. Deze is vandaag gepubliceerd op de website van de NAL met daarbij de uitnodiging aan marktpartijen om vooral mee te doen en zich aan te melden.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur is voornemens om samen met gebruikers (vertegenwoordigers), marktpartijen, overheden en netbeheerders een tijdelijk, nationaal stimuleringsprogramma Slim Laden vorm te geven om zo tijdig de grootschalige toepassing van slim laden in de markt te realiseren. Dat omvat slim laden op zowel private als publieke laadpunten.

Slim laden, het met inzet van techniek sturen van snelheid en tijdstip van het laden van elektrische auto’s, is een must have voor de groei van elektrisch vervoer. We staan aan de vooravond van de transitie naar rijden op hernieuwbare bronnen. Energie uit zon en wind komt in golven en tegelijkertijd neemt de vraag naar elektriciteit toe. Slim laden ontzorgt berijders van elektrische voertuigen en stelt ze in staat bewuster te laden in relatie tot kosten en klimaat. Slim laden stuurt op basis van voorkeuren automatisch op maximale benutting van duurzame energie, het besparen van geld en helpt om het elektriciteitsnet optimaal te benutten.

De nieuwe norm voor laden

Het toepassen van slim laden op grote schaal: dat is waar aan wordt gewerkt met het programma Slimladen voor Iedereen. Het programma zorgt dat slim laden de nieuwe norm voor laden wordt voor huidige en toekomstige elektrische rijders op basis van een aantrekkelijk en duidelijk laadaanbod. Marktpartijen worden uitgedaagd met een tijdelijke stimuleringsregeling om slim laden op grote schaal aan te bieden. En het programma zorgt voor kaders die slim laden ondersteunen en borgen. Zo zorgen we dat we onze ambitie realiseren: 70% van de elektrische rijders laadt slim in 2025.

Uitnodiging

Maar hoe geven we het programma zo vorm dat we de doelstelling realiseren, dat zowel gebruikers als marktpartijen hierop instappen? Om die vraag te beantwoorden wil de NAL de kracht en creativiteit van marktpartijen benutten. En daaronder verstaan we alle partijen die slim laden aan elektrische rijders kunnen en willen aanbieden. Het gaat hier onder andere om Charge Point Operators, e-Mobility Service Providers, leasemaatschappijen, energieleveranciers, autofabrikanten en Smart Charging providers. De NAL nodigt deze marktpartijen uit om deel te nemen aan de consultatie. Doel van deze marktconsultatie is om informatie in te winnen over een effectieve aanpak van het programma. Daarnaast krijgen we graag input om de beoogde stimuleringsregeling aantrekkelijk en uitvoerbaar te maken.

Leidraad

Het programmateam heeft een leidraad opgesteld die te vinden is als download op deze website. De leidraad geeft een toelichting op de inhoud van het programma en de procedure van de marktconsultatie. Meedoen kan door het Aanmeld- en Vragenformulier in te vullen en op te sturen naar: secretariaat-NAL@rvo.nl.

Cookie-instellingen