Maatwerkadvies- en ondersteuning voor eigen laadpalen op VvE parkeerterrein

04-05-2022 1369 keer bekeken

Veel Verenigingen van Eigenaars (VvE's) kampen met vragen over elektrisch laden op het eigen parkeerterrein. Advies op maat en ondersteuning blijken de beste manier om VvE’s verder te helpen. Gemeente Rotterdam deed een pilot bij 24 VvE's.

Bewoners van VvE’s hebben vaak een eigen parkeerterrein en geen vergunning voor straatparkeren. Deze bewoners moeten hun elektrische auto kunnen laden op eigen terrein. Het regelen van zo’n laadpaal binnen een VvE is een complex traject waar vaak specifieke kennis voor nodig is. Gelukkig zijn er goede adviseurs die helpen met maatwerkadvies- en ondersteuning. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een landelijke subsidieregeling (SEEH).

VvE’s in Rotterdam

Rotterdam telt 470 VvE’s, met 25.000 aangesloten woningen, en een eigen parkeerterrein. Bewoners willen hun elektrische voertuig kunnen laden waar ze parkeren. Een laadpunt op eigen terrein is makkelijker en goedkoper dan laden aan de weg. Waar nu nog 17% van de VvE leden over een elektrische auto beschikken, geeft 54% aan bij de aanschaf van een volgende auto de voorkeur aan elektrisch te geven.

VvE adviestrajecten

Gemeente Rotterdam heeft in de vorm van een pilot 24 adviestrajecten bij VvE’s gefinancierd. “Veel VvE’s kampen met vragen over elektrisch laden in de eigen parkeervoorziening. Advies op maat van een laadpaaldeskundige blijkt de beste manier om VvE’s over de drempel te helpen”, aldus duurzaamheidswethouder Arno Bonte. “Uit de adviezen wordt al gauw duidelijk wat snel kan en wat aandacht behoeft, bijvoorbeeld op het gebied van slimme laadpunten of wijze van verrekening. Met de mogelijkheid tot lenen tegen lage rente helpt de gemeente VvE eigenaren daarnaast om investeringen in benodigde laadinfrastructuur betaalbaar te maken. Zo maken we de overstap naar elektrische rijden en elektrisch laden zo aantrekkelijk mogelijk”.

VvE Het Bastion

VvE Het Bastion liet de eerste laadpaal plaatsen op eigen terrein dankzij de hulp van een maatwerkadviestraject. Rob Schouten, lid van de technische commissie Het Bastion: “Vanuit VvE Het Bastion willen we graag verduurzamen en er dus ook voor zorgen dat de bewoners van de VvE kunnen laden op eigen parkeerterrein. Een adviestraject voor laadoplossingen voor VvE’s heeft ons hierbij geholpen. En dan is het heel fijn dat je gebruik kunt maken van een subsidieregeling!”

Op de foto v.l.n.r. Rotterdamse Wethouder Arno Bonte (o.a. duurzaamheid, energietransitie), Rob Schouten (VvE Het Bastion) en Arian van Waalbeek (VvE Laadloket) bij VvE Het Bastion in Rotterdam.
V.l.n.r. Rotterdamse Wethouder Arno Bonte (o.a. duurzaamheid, energietransitie), Rob Schouten (VvE Het Bastion) en Arian van Waalbeek (VvE Laadloket) bij VvE Het Bastion in Rotterdam.

Meer inzicht en samenwerking

De maatwerkadviestrajecten maken inzichtelijk waar VvE’s in de praktijk tegenaan lopen.  Om hier oplossingen voor te bieden, heeft de gemeente Rotterdam in samenwerking met Veiligheidsregio Rijnmond een schouw gedaan bij verschillende VvE parkeergarages.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: “Samen met de gemeente Rotterdam bezochten we 4 parkeergarages van VvE’s om deskundig advies te geven over veiligheid van parkeergarages voor het laden en stallen van elektrische voertuigen. Per parkeergarage is een advies opgesteld met maatregelen gericht op risico-verlaging en bestrijdbaarheid van eventuele incidenten. Het is belangrijk dat we hierop toezien en daarmee de versnelling van elektrisch rijden vooruithelpen en dit op een veilige manier wordt gefaciliteerd!”

Waar VvE’s gedeeld worden door verschillende partijen, waaronder bijvoorbeeld met een woningcorporatie, zet de Gemeente Rotterdam ook actief in op een goede samenwerking met een aantal grote woningcorporaties uit de stad.

Landelijke subsidieregeling

VvE’s kunnen een landelijke subsidie krijgen voor een advies van een deskundige. Via de SEEH-regeling kunnen zij 75% van de kosten terugkrijgen, met een maximum van 1500 euro. Aanvragen kunnen worden ingediend, met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021. De subsidiepot bedraagt in totaal 900.000 euro en sluit op 30 september 2023. Kijk voor meer informatie over de subsidie op Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE (rvo.nl) of op Elektrisch laden - VVE-010 (vve010.nl) voor meer informatie over elektrisch laden op VvE terreinen.

Bekijk hier de video van de gemeente Rotterdam

Cookie-instellingen