Aanpak privaat en semipubliek laden

10-05-2022 1068 keer bekeken

Privaat laden bij woningen, bedrijven en bezoekerslocaties vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlandse laadnetwerk. Bijna tweederde van het totaal aantal laadpunten is gerealiseerd op privaat terrein.

Ondanks dat realisatie op veel van deze locaties voorspoedig verloopt, zijn er ook eigenaren van private parkeergelegenheden die meer moeite hebben met het realiseren van voldoende toekomstbestendige laadinfrastructuur.

Privaat laden dient een publiek belang. E-rijders die niet op privaat terrein kunnen laden bij de woning of kantoor, wijken uit naar andere laadlocaties. Hierdoor wordt de druk op het publieke laadnetwerk verhoogd. Wat soms zelfs gebeurt is dat zij af zien zien van de aanschaf van een elektrisch voertuig.
De problematiek bij eigenaren van private parkeergelegenheden, bij het realiseren van laadpunten, in de betrokken gemeenten is zeer vergelijkbaar. De G4-gemeenten en MRA-Elektrisch (NAL-regio Noordwest) hebben daarom de krachten gebundeld om tot een gezamenlijke analyse en aanpak voor de bevordering van laden op private parkeergelegenheden te komen.

De analyse

In 'De analyse' worden de verschillende private laadlocaties en doelgroepen besproken. Wat er speelt bij deze doelgroepen en welke knelpunten er zijn op dit thema? Met name op locaties met meerdere gebruikers of eigenaren is het ingewikkelder om tot realisatie van passende laadinfrastructuur te komen.

De aanpak

In ‘De aanpak’ zijn verschillende acties ter bevordering van privaat laden uitgewerkt. De rapportage is bedoeld als een menukaart waarmee de betrokken regio’s en gemeenten eigen instrumenten kiezen om beleid op te stellen en te bepalen hoe de doelgroepen te bereiken. De verschillende acties in deze aanpak zijn dan ook niet bedoeld als blauwdruk, maar bieden ruimte om eigen accenten te kiezen.

Aan de slag!

De betrokken gemeenten in beide NAL-regio’s zijn al met onderdelen van deze aanpak aan de slag en gebruiken de rapportage als gemeenschappelijk kader om beleidskeuzes af te stemmen. Ook gemeenten en regio’s buiten de G4 en NAL-regio Noordwest kunnen putten uit de rapportage om doelgericht met privaat laden aan de slag te gaan.

Cookie-instellingen