Rapport Aansluittermijn Laadinfrastructuur

08-06-2022 730 keer bekeken

Hoe kunnen we de aansluittermijn voor laadinfrastructuur verbeteren, vereenvoudigen en versnellen? Deze vragen werden voorgelegd aan verschillende overheden, NAL-regio’s, marktpartijen, CPO’s en netbeheerders. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in een rapport.

Om een aansluiting op het elektriciteitsnet te realiseren moet een aantal stappen worden doorlopen. Deze stappen liggen bij netbeheerders, gemeenten en marktpartijen. Dit gebeurt in een ketenproces. Afhankelijk van het type aansluiting verloopt dit proces anders. Om tot goede afspraken te komen over een aansluittermijn is het van belang inzicht te hebben in deze processen. Driven by Values heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de verschillende standpunten vanuit de sector Mobiliteit en Laadinfrastructuur opgehaald.

De scope van dit onderzoek is nadrukkelijk beperkt tot de aansluittermijn voor nieuwe netaansluitingen of verzwaring van bestaande netaansluitingen ten behoeve van laadinfrastructuur.

Eén van de conclusies is dat er een duidelijke behoefte is aan differentiatie, transparantie en betrouwbaarheid. Er wordt aanbevolen om voor nieuwe aansluitingen of verzwaringen op het laagspanningsgebied een redelijk korte aansluittermijn vast te stellen als het geen congestiegebied is. Voor zwaardere aansluitingen is maatwerk nodig, waarbij transparantie in het proces essentieel is.

Meer conclusies en aanbevelingen lees je in het rapport

Cookie-instellingen