Inzicht in private laadpunten

15-07-2022 566 keer bekeken

Hoe krijgen we beter inzicht en controle op private laadpunten, zodat we de transitie naar elektrisch vervoer beter kunnen begeleiden en op tempo houden?

Kansrijke sporen

Vanuit het programma VIVET (Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie) is hier onderzoek naar gedaan. RVO, Kadaster, CBS, TNO en regionale netbeheerders zochten naar kansrijke sporen om private laadpunten beter te kunnen monitoren.

Thijs Duurkoop van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): “Maak haast met het in kaart brengen van private laadpunten. Registers, zoals CERES, zijn beschikbaar voor laadpunten maar moeten nog wel ingeregeld en gevuld worden. Daarnaast zou in de toekomst slimme meterdata een mooie bron kunnen zijn. Verken beide sporen.”

Betere monitoring

Met het verkrijgen en slim inzetten van data kunnen we de belasting van het elektriciteitsnet beter voorspellen. Dat maakt het plaatsen van laadpunten efficiënter. Ook kunnen we de voortgang van de plaatsing van laadpunten beter monitoren.

Het onderzoek is interessant voor NAL-regio’s, netbeheerders en marktpartijen zoals fabrikanten en exploitanten van laadpalen.

Meer weten over de bevindingen en aanbevelingen?

Lees de rapportage

 

Cookie-instellingen