Actieprogramma ‘Slim Laden voor iedereen’ in volgende fase

07-09-2022 1812 keer bekeken

De NAL-werkgroep ‘Smart Charging’ werkt aan het opstellen van het actieprogramma ‘Slim laden voor iedereen’. Doel hiervan is dat 60 procent van alle laadsessies slim zijn in 2025. In de eerste helft van 2022 vond een marktconsultatie plaats.

De komende maanden worden 10 acties uit deze marktconsultatie in concrete uitvoeringsplannen uitgewerkt

Gebruikersorganisaties, marktpartijen, overheden en netbeheerders dachten in de eerste helft van 2022 mee bij de vormgeving van het actieprogramma ‘Slim laden voor iedereen’. Uit deze consultatie bepaalde de NAL-werkgroep ‘Smart Charging’ in samenspraak met alle stakeholders een inhoudelijke richting voor het actieprogramma. De ambitie is om in 2025 elke laadsessie op een bestemmingslocatie standaard slim te laten zijn. Het actieprogramma bestaat uit 10 acties verdeeld over drie lijnen:

  1. Het realiseren van een aantrekkelijk slim laadaanbod door marktpartijen voor gebruikers;
  2. Landelijke uitrol van netvriendelijk laden (ontlasten stroomnet); 
  3. Het coachen van gebruikers bij de adoptie van slim laden. De aanpak richt zich op acties die op korte termijn effect hebben.

Bekijjk hier het actieprogramma

Hoe verder?

In de komende 3 maanden werkt de werkgroep Smart Charging deze concrete acties samen met direct betrokken stakeholders verder uit tot een concreet uitvoeringsplan voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Besluitvorming over het complete actieplan inclusief de bijdrage vanuit stakeholders staat gepland voor eind dit jaar.

Waarom ‘Slim laden voor iedereen’?

De NAL-partners zien slim laden als ‘must have’ om te zorgen voor een stabiel en betaalbaar elektriciteitsnetwerk en een zorgeloze overstap naar elektrisch vervoer. Slim laden maakt vraagsturing en tijdelijke opslag via miljoenen elektrische voertuigen mogelijk. Het maakt het energiesysteem flexibeler en is daarmee onmisbaar voor de transities in mobiliteit en energie in Nederland.
Hoewel technische oplossingen voor slim laden volop beschikbaar zijn én in de praktijk bewezen, laat de brede opschaling van de markt voor slim laden nog op zich wachten. Langer dan maatschappelijk gewenst is. Het aantal slimme laadsessies is op dit moment naar schatting minder dan 5%. Daarom willen we de landelijke opschaling van slim laden versnellen. Slim laden wordt daarmee voor iedereen heel gewoon, en beschikbaar.

Cookie-instellingen