Onderzoeksrapport belicht kansen logistiek laden bij netcongestie

15-09-2022 7261 keer bekeken

De grenzen aan het elektriciteitsnetwerk zijn op steeds meer plekken bereikt, het net is daar vol. Deze zogenaamde netcongestie is een serieus probleem voor elektrificatie van de logistieke sector en daarmee voor de invoering van zero emissie (ZE)-zones.

Maar er zijn oplossingen, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van CE Delft, in opdracht van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Deze oplossingen (ook wel ‘mitigerende maatregelen’ genoemd) worden in verschillende factsheets belicht. Het rapport wordt op 29 september aanstaande gepresenteerd tijdens een speciaal webinar van de NAL hierover.

Een mitigerende maatregel voor bedrijven met netcongestie zorgt ervoor dat je efficiënter energie gebruikt, energie zelf produceert of samenwerkt met andere bedrijven in een gebied. Uit een lange lijst van mogelijke oplossingen zijn de zes meest kansrijke oplossingen gekozen, waaronder een batterij, slim laden of collectieve laadpleinen. In de factsheets staan onder andere beschrijvingen van de maatregelen en de voorwaarden waaronder deze geschikt zijn voor ondernemers. Daarnaast bevat het rapport aanbevelingen voor beleidsmakers om mitigerende maatregelen mogelijk te maken en te ondersteunen.

Praktijkkennis opbouwen

De mitigerende maatregelen zijn technisch allemaal mogelijk, maar het ontbreekt nog aan praktijkkennis. Een aanbeveling luidt daarom om direct te starten met het opbouwen van praktijkervaringen in een door de overheid gefinancierd koplopersprogramma en te beginnen met kennisdeling. Denk hierbij aan pilots, de ontwikkeling van een expertisecentrum/helpdesk en een digitaal kennisplatform, bijvoorbeeld via de NAL-website.

Invoering ongegarandeerde aansluiting

Een andere aanbeveling is om belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Wat volgens de onderzoekers veel meerwaarde geeft, is het invoeren van een ongegarandeerde aansluiting (non-firm ATO). Met zo’n aansluiting mogen bedrijven extra vermogen gebruiken op dalmomenten, als andere partijen dus minder verbruiken. Dit is een nieuw product dat de netbeheerders ontwikkelen en nu alleen nog in pilots beschikbaar is. 

Cookie-instellingen