Informatiesessies over 'Akkoord Versnelde opschaling Slim Laden'

16-01-2023 2030 keer bekeken

Op maandag 23 januari en donderdag 26 januari organiseert de NAL tussen 13-14 uur online informatiesessies waarin een toelichting wordt gegeven op het akkoord, de ontvangen feedback en hoe deze is verwerkt in de definitieve tekst van het akkoord.

Vorig jaar september is het actieplan ‘Slim Laden voor Iedereen’ gepubliceerd, dat voorziet in een samenwerking tussen (vertegenwoordigers van) gebruikers, aanbieders, overheden, werkgevers en netbeheerders om de komende 3 jaren de grootschalige toepassing van slim laden in de markt te realiseren. In de afgelopen maanden is met veel partijen gesproken over een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma ‘Slim Laden voor Iedereen’. Over de gehele linie wordt het actieplan positief ontvangen. Inmiddels zijn al tientallen aanmeldingen van organisaties en bedrijven ontvangen of is de intentie uitgesproken om deel te nemen. Dat de Rijksoverheid landelijk de regie neemt in dit dossier wordt bijzonder gewaardeerd.

Veel partijen hebben aangegeven hun commitment en bijdrage aan het programma publiek kenbaar te willen maken. Hiervoor is een concepttekst Akkoord Versnelde opschaling Slim Laden opgesteld. Diverse belangenorganisaties hebben de concepttekst inmiddels gereviewd.
Op maandag 23 januari en donderdag 26 januari organiseert de NAL tussen 13-14uur online informatiesessies waarin een toelichting wordt gegeven op het akkoord, de ontvangen feedback en hoe deze is verwerkt in de definitieve tekst van het akkoord. Er is gekozen om twee sessies te organiseren om meer mensen de kans te geven deel te nemen. Inhoudelijk zijn beide sessies identiek dus deelname aan één sessie is voldoende. Deelname aan de online informatiesessies is open voor iedereen. Inschrijven voor de informatiesessie is niet nodig, deelname kan door gebruik te maken van de volgende MsTeams links:

Na de informatiesessies zal de definitieve tekst van Akkoord Versnelde opschaling Slim Laden worden gepubliceerd op de NAL website. Het is nog steeds mogelijk om je organisatie aan te melden voor deelname aan het programma ‘Slim Laden voor Iedereen’. Nu de uitvoeringsfase van start gaat vragen we, naast brancheorganisaties, ook individuele bedrijven om zich aan te melden om een actieve bijdrage te leveren aan de grootschalige toepassing van slim laden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: NAL-secretariaat@rvo.nl.

Streven is om medio februari te starten met de eerste activiteiten in het kader van de uitvoering van het actieplan. Iedereen die zich heeft aangemeld wordt toegevoegd aan de verzendlijst van het programma en per mail direct geïnformeerd over de ontwikkelingen in het programma en uitgenodigd voor relevante bijeenkomsten. Heb je nog vragen over het programma? Stuur dan een bericht naar NAL-secretariaat@rvo.nl.

Cookie-instellingen