Versnellingskansen voor realisatie snelladers

04-07-2023 1052 keer bekeken

Hoe kunnen we de uitrol van snelladers in Nederland versnellen? De NAL werkgroep Versnellen proces liet dit onderzoeken door adviesbureau OverMorgen. Hieruit kwamen 19 versnellingskansen, variƫrend van het opstellen van handvatten voor gemeenten tot voorbereidend werk door derden laten uitvoeren.

Steeds meer vraag naar snelladers

Het toenemend aantal elektrische voertuigen vraagt om een dekkend laadnetwerk met voldoende capaciteit. Mede door de invoering van ZE-zones zal ook het aantal elektrische logistieke voertuigen snel toenemen, waardoor de behoefte aan snellaadinfrastructuur verder groeit. Ook het aantal binnenstedelijke snelladers zal naar verwachting de komende jaren flink toenemen.
De realisatie van laadinfrastructuur voor snelladers is in grote mate vergelijkbaar met de realisatie van reguliere laadinfrastructuur. De complexiteit bij snelladers zit onder andere in de grotere vermogens, de aanzuigende werking van verkeer en het extra ruimtebeslag.

Realisatieproces onderzocht

Adviesbureau OverMorgen heeft het realisatieproces van snelladers op publieke en private grond binnen de bebouwde kom in kaart gebracht. De verschillende fasen in het realisatieproces zijn hierbij onderzocht: van visie en beleid tot aan de daadwerkelijke realisatie van de snelladers. Met als belangrijkste doel het verkorten van het realisatieproces en daarmee het versnellen van de uitrol van snelladers in Nederlandse gemeenten. Het rapport wordt door de NAL-werkgroep Versnellen proces gebruikt om versnellingskansen te prioriteren en te agenderen bij de stakeholders.

Knelpunten en versnellingskansen

Er zijn 19 versnellingskansen en 20 knelpunten geformuleerd. De versnellingskansen met een grote impact liggen met name aan de voorkant van het realisatieproces bij visie en beleid en marktbenadering. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn onvoldoende kennis, capaciteit en visie en beleid bij gemeenten. Het in kaart brengen van het juridisch instrumentarium helpt gemeenten houvast te bieden om te sturen op locaties van snelladers. Daarnaast geeft het onderbouwen van het Didam-arrest gemeenten zekerheid bij het uitbesteden van de locaties en initiatiefnemers om deze snelladers te realiseren. Ook is er een groot aantal versnellingskansen met kleinere impact, die op korte termijn zijn te realiseren (laaghangend fruit). Deze versnellingskansen zijn met beperkte investering mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn het laten uitvoeren van voorbereidend werk binnen gemeenten door derden en het standaard uitvoeren van een KLIC melding tijdens de locatievoorbereiding.

Lees het rapport

Meer informatie

Wil je meer weten? Stel dan je vraag aan de NAL werkgroep Versnellen proces

Ook interessant

Cookie-instellingen