Kennisdocument verkeersbesluit nemen

01-09-2023 967 keer bekeken

Om de gemeentelijke organisatie te ontlasten maar ook om sneller en adequater elektrische laadplekken te realiseren, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het nemen van verzamelverkeersbesluiten.

Door de toename van het aantal elektrische auto’s is het noodzakelijk meer parkeerplaatsen te reserveren voor het (enkel) opladen van elektrische auto’s dan nu het geval is. In veel gemeenten wordt daarom gekozen voor een uitrolstrategie waarbij laadpalen proactief – voor de vraag uit – worden voorbereid en/of geplaatst. Om de gemeentelijke organisatie te ontlasten maar ook om sneller en adequater elektrische laadplekken te realiseren, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het nemen van verzamelverkeersbesluiten. Een verzamelverkeersbesluit vraagt eenmalig om een grotere inspanning, maar levert een capaciteitsvoordeel op en zorgt voor een efficiënter en beter planbaar realisatieproces van de laadpalen.

De werkgroep versnellen proces heeft advocatenkantoor Pels Rijcken gevraagd om de juridische onderbouwing van (verzamel)verkeersbesluiten te bestuderen en aanbevelingen te doen voor de verdere verbetering van deze werkwijze. In het ‘’kennisdocument verkeersbesluit nemen’’ leest u de belangrijkste bevindingen en concrete handvatten voor gemeenten.

Lees het kennisdocument

Lees het advies van Pels Rijcken

Downoald een voorbeeldtekst/format voor een verzamelverkeersbesluit
(gecontroleerd door Pels Rijcken)

 

Cookie-instellingen