Samen maken we de toekomst elektrisch

05-10-2023 396 keer bekeken

Samen met de markt, overheid en netbeheer werkt de NAL aan een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem. NKL Nederland helpt daarbij met kennis, onderzoek en praktische tools voor gemeenten en bedrijven. Robert van den Hoed (NKL) vertelt meer over deze samenwerking.

NKL Nederland is hét startpunt voor de overstap naar elektrisch vervoer. Met praktische handreikingen en tools werken we aan een toekomstbestendig laadnetwerk en helpen we jou graag op weg met het plannen, realiseren en beheren van een passende laadinfrastructuur. In je gemeente of bij je bedrijf. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze samenwerkingspartners, zoals gemeenten, netbeheerders en marktpartijen. Een van deze partners is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Onze Programmamanager Logistiek Laden Robert van den Hoed vertelt hoe deze samenwerking er in de praktijk uitziet.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een meerjarige beleidsagenda, voortgekomen uit de ambitie in het Klimaatakkoord dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. De opgave? Iedere EV-rijder- privé of zakelijk- moet straks overal, makkelijk en slim kunnen laden. Dat geldt voor zowel de verwachte 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen als voor de toenemende aantallen elektrische bussen, bestelauto’s, vrachtwagens, binnenvaartschepen, light electric vehicles (LEVs) en overig elektrisch transport/vervoer. Samen met de markt, overheid en netbeheer werkt de NAL aan een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem. NKL Nederland helpt daarbij met kennis, onderzoek en praktische tools voor gemeenten en bedrijven.

De laadinfrastructuur mag geen remmende of beperkende factor zijn

Robert werkt sinds 2,5 jaar voor NKL en houdt zich met name bezig met de laadinfrastructuur voor de logistiek sector. Robert: “We hebben met z’n allen afgesproken dat de laadinfrastructuur geen remmende of beperkende factor mag zijn voor de landelijke ambities. En dat geldt ook voor de logistieke sector. We moeten nú anticiperen op de enorme groei die er aankomt. Ook al hebben we weinig invloed op voertuigen, we kunnen wel alle randvoorwaarden inrichten: waar komt een laadinfra, hoe richten we deze in, hoe voorkomen we overbelasting van het net etc.”

NAL Werkgroep Logistiek

Samen met het ministerie van I&W heeft NKL een paar jaar geleden de NAL Werkgroep Logistiek geïnitieerd. Dit is een van de vijf werkgroepen die binnen de NAL actief is. Hierin zit een brede afvaardiging vanuit het hele werkveld: de laadsector, netbeheerders, bouwsector, automotive sector, overheid en de NAL-regio’s. Binnen deze werkgroep werken vijf taakgroepen aan de kansen en uitdagingen rondom de te verwachte laadvraag, laadinfra op publiek en privaat terrein, een basisnetwerk en laden op de bouw. Robert is vanuit zijn werk bij NKL aangesteld als voorzitter. Een van zijn eerste uitdagingen was om meer structuur in de groep te krijgen en prioriteiten aan te brengen.

Een concreet resultaat hiervan is onze kennisagenda

Robert: “Samen met de werkgroepleden gaan we op zoek naar alle uitdagingen en barrières die er op dit moment liggen om onze grote ambitie voor elkaar te krijgen. Dit vertaalt zich onder andere in een hele inhoudelijke rol, welke kennis missen we, waar moeten we op in zetten en wanneer? Een concreet resultaat hiervan is onze kennisagenda: hierin staan de belangrijkste acties die nodig zijn om een passende laadinfrastructuur voor de logistieke sector te realiseren. Passend in de zin van: de juiste laadinfrastructuur op de juiste locatie op het juiste tijdstip. Het hele plaatje moet kloppen. Als dat lukt, dan hebben we de meeste belangrijke randvoorwaarden voor de logistiek sector gecreëerd.”

Praktische handreikingen en tools

Binnen de werkgroep wordt aan meer praktische handreikingen en tools gewerkt. “Dat doen we op basis van onderzoek en met de kennis die we in huis hebben. Hier speelt NKL een grote rol in. Vanuit NKL begeleiden we veel onderzoek en sturen we op inhoudelijk sterke en aantrekkelijke rapporten en tools. We zorgen voor kwaliteit en stellen ons onafhankelijk op. Daarnaast hebben we vanuit NKL een goede kennispositie: we weten wat er speelt. Niet alleen op proces maar vooral inhoudelijk, we snappen het hele ecosysteem en we hebben een breed netwerk om alle stakeholders mee te nemen”, legt Robert uit.

Naast zijn voorzitterschap voor de NAL Werkgroep Logistiek draagt Robert vanuit NKL bij aan een marktverkenning binnen het project Digital Infrastructuren voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM): hoe dimensioneer je een batterij-opslag voor logistieke bedrijven die tegen netcongestie aanlopen?

“Ik heb altijd een natuurlijke interesse in duurzaamheid en mobiliteit gehad. De logistieke hoek is een logisch verlengstuk van mijn eerdere werk rond elektrisch vervoer. Bij NKL en de NAL Werkgroep komt alles ineens samen, sluit Robert af.

Meer weten?

De toekomst is elektrisch!  Een grote opgave die we samen met onze samenwerkingspartners aan gaan. Zo brengen we de overstap naar elektrisch vervoer én een passende laadinfrastructuur in praktijk. 

Heb je als gemeente of bedrijf vragen over de laadinfrastructuur voor de logistiek sector? Stuur dan een mail naar Robert via: logistiek@nklnederland.nl.

Wil je meer weten over onze praktische handreikingen en tools? Kijk dan op de pagina Gemeenten en/of Bedrijven hoe wij je verder kunnen helpen.

Cookie-instellingen