NAL-programma ‘Slim Laden voor Iedereen’: een update

30-10-2023 569 keer bekeken

Het NAL-programma ‘Slim Laden voor Iedereen’ (SLvI) heeft na de informatiesessie in juli niet stil gestaan. Er is gewerkt aan het Memorandum of Understanding, de handreiking Netbewust laden en het keurmerk Slimme laadpalen en diensten. Tijd voor een update.

Memorandum of Understanding

De NAL-regio’s stelden hun inzet voor het ‘actieplan Slim Laden voor Iedereen’ vast. Op 30 oktober ondertekenen de bestuurders van de NAL-regio’s de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur voor verdere samenwerking in de regio. Met de reacties op het Memorandum of Understanding (MoU), de gewenste aanscherpingen en nader onderzoek wordt gewerkt aan een gedragen intentieovereenkomst. De verwachting is dat deze overeenkomst er in het voorjaar van 2024 zal zijn. Alle partijen zijn het eens over de inhoudelijke activiteiten, waarbij het algemeen belang voorop staat.

Handreiking Netbewust Laden

Netbewust laden is laden binnen de grenzen van de capaciteit van het lokale midden- en laagspanning-transformatorstation (MS/LS-transformatorstation). Dit geeft mogelijkheden om de lokaal beschikbare netcapaciteit optimaal te benutten voor alle gebruikers van elektriciteit in een wijk. Daarnaast kan netbewust laden overbelasting van het lokale net door pieken in de vraag voorkomen.

De laatste hand is gelegd aan de handreiking Netbewust Laden in het publiek domein. Hierin is uitgewerkt hoe netbewust laden door gemeenten en regio’s vertaald kan worden naar eisen voor contracten voor publieke laadinfrastructuur. Op deze manier kan netbewust laden de komende jaren op publieke laadpunten breed worden toegepast. Het document richt zich op eisen voor concessiecontracten, maar kan ook gebruikt worden voor openbare laadpunten die geëxploiteerd worden in het openmarktmodel. Deze handreiking kan toegepast worden op nieuwe en bestaande contracten. Op dit moment wordt onderzocht wat nodig is om netbewust laden al versneld mogelijk te maken in bestaande contracten.

Keurmerk Slimme laadpalen en diensten

Samen met marktpartijen wordt via de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor private slimme laadpalen en laaddiensten ontwikkeld. Met de NEN zijn voorbereidingen getroffen om met dit keurmerkproces van start te gaan. Het einddoel is eenduidigheid rondom de vereisten van het product en de dienst voor zowel de marktpartij, de overheid als de consument. Op 28 september vond een informatiesessie plaats. Meer dan 20 marktpartijen deden hieraan mee. Zo dragen zij bij aan het proces om in 6 maanden een keurmerk voor private slimme laadpaal te realiseren. Partijen die ook mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij DOET via Jochem@doetdoet.nl of Michel@doetdoet.nl.

Informatiesessie RAI-vereniging

Op 4 oktober bracht DOET de RAI-verenigingsleden en meerdere laadpaalexploitanten voor een informatiesessie samen. De uitkomst van deze succesvolle sessie is dat een technische werkgroep zich gaat buigen over de afstemming tussen de vereisten van slim laden en de voertuigspecificaties. Op deze manier worden de verschillende facetten rondom de verwachtingen, kennis, voorlichting en monitoring geborgd. Tijdens dit overleg hebben 8 partijen zich aangemeld.

Cookie-instellingen