Handreiking Netbewust Laden helpt NAL-regio’s en gemeenten

01-12-2023 1079 keer bekeken

Het NAL-kernteam Slim Laden voor Iedereen heeft een handreiking gemaakt voor NAL-regio’s (gemeenten en provincies) over de inzet van netbewust laden bij aanbestedingen voor publieke laadinfrastructuur.

De druk op het elektriciteitsnetwerk is hoog. Tegelijkertijd verwachten we een grote groei van het aantal elektrisch voertuigen die allemaal regelmatig moeten worden opgeladen. Door het toepassen van ‘netbewust laden’ wordt een soepele inpassing van elektrische auto’s in ons stroomnet geborgd, zodat laadinfra uitgerold kan worden en lokale overbelasting van het net zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het NAL-kernteam Slim Laden voor Iedereen heeft nu een handreiking gemaakt voor NAL-regio’s (gemeenten en provincies) over de inzet van netbewust laden bij aanbestedingen voor publieke laadinfrastructuur.

De toenemende vraag naar elektriciteit in onze samenleving zorgt voor druk op het midden- en laagspanningsnet. Hierdoor ontstaat kans op overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie). Dit geldt ook voor elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. Met name de piek in de avonduren kan zonder maatregelen zorgen voor overbelasting van het stroomnet. Elektriciteitsnetten moeten verzwaard worden, maar dat kost tijd. Om de mobiliteits- en energietransitie niet te vertragen, is het noodzakelijk dat naast netverzwaring het elektriciteitsnetwerk beter wordt benut. Dit kan onder andere door netbewust laden.

Netbewust laden

Bij netbewust laden wordt wanneer tijdens piekuren in een bepaald gebied overbelasting van het lokale stroomnet dreigt, de beschikbare hoeveelheid stroom voor het laden van elektrische auto’s in dat gebied tijdelijk verlaagd. De beheerder van de laadpalen verdeelt de nog beschikbare stroom over de ladende auto’s die dan dus tijdelijk op een lager vermogen opladen. Dit gebeurt na een signaal van de netbeheerder. Omdat elektrische auto’s in het algemeen langer ingeplugd staan dan dat ze nodig hebben om op te laden zal zelfs in het geval dat zo’n situatie optreedt dit in de meeste gevallen geen grote effecten hebben voor de automobilist.

Maximale ruimte geven

De basisgedachte van netbewust laden is maximaal ruimte geven voor het opladen van elektrische auto’s als het kan en minimaal beperken als het echt moet. Vanuit deze basisgedachte mag de technische capaciteit van een aansluiting op het stroomnet in de basis altijd en volledig benut worden. Alleen op het moment dat laadpunten zich bevinden in een netvlak dat technisch aan de limiet zit, bijvoorbeeld als de wijktransformator overbelast raakt, krijgen de exploitanten van de laadpalen (CPO) tijdelijk minder capaciteit voor het laden van auto’s. Dan wordt er een maximum gemiddelde capaciteit per laadpunt vastgesteld. Laadpaalbeheerders mogen deze capaciteit van verschillende laadpunten samenvoegen en over de diverse laadpunten verdelen naar eigen inzicht. Dit is vergelijkbaar met de bestaande werkwijze op laadpleinen of met palen met dubbele laadpunten. Ook daar wordt de beschikbare hoeveelheid stroom verdeeld over de ingeplugde auto’s.

Handreiking voor gemeenten en provincies

Netbewust laden draagt bij aan het doel van de NAL om 60% van de laadsessies in 2025 slim uit te voeren. In de handreiking ‘Netbewust Laden’ is uitgewerkt hoe netbewust laden door NAL-regio’s en gemeenten vertaald kan worden naar eisen voor concessiecontracten voor publieke laadinfrastructuur. Door gebruik van de handreiking kan netbewust laden de komende jaren op publieke laadpalen breed toegepast worden.

De handreiking is opgesteld door het NAL-kernteam Slim Laden voor Iedereen in samenwerking met NAL-regio’s, netbeheerders en afgestemd met diverse laadpaalexploitanten (CPO’s). Het document geeft inzicht in de werking van netbewust laden op publieke laadpalen en geeft een set van eisen die opdrachtgevers kunnen opnemen in het contract met CPO’s om netbewust laden verplicht te stellen. Dit is een eerste stap voor de implementatie van netbewust laden. De komende periode wordt met partijen verder gewerkt aan de technische implementatie en de gebruikersinterface.

Lees de handreiking Netbewust Laden

Cookie-instellingen