Prijstransparantie elektrisch laden stagneert

01-12-2023 641 keer bekeken

Het verbeteren van prijstransparantie bij elektrisch laden van elektrische auto’s stagneert. Duidelijkheid over laadprijzen bij (semi) publieke laadpunten is niet verbeterd ten opzichte van 2021.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Benchmark prijstransparantie laden van elektrisch vervoer 2023’ dat is uitgevoerd door Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL).

Het is een wettelijke verplichting voor laadpaalexploitanten en laaddienstverleners om transparant te zijn over de prijs. Zowel voor, tijdens en na de laadsessie (factuur) moeten tarieven voor consumenten duidelijk zijn. Deze verplichting wordt in de praktijk nog niet in alle gevallen nagekomen, zo blijkt uit het onderzoek. De mogelijkheid om met een bank- of creditcard bij de laadpaal te betalen (ad hoc laden zonder laadpas) is tot op heden ook nog niet overal ingevoerd.

Roland Ferwerda (directeur NKL Nederland): “Transparante laadprijzen zijn cruciaal voor de groei van elektrisch vervoer. Dit onderzoek biedt marktpartijen gerichte verbeterpunten. Zodat laadprijzen nét zo duidelijk worden als de brandstofprijzen bij tankstations.”

Verschillende prijzen

Steeds meer mensen rijden met een elektrisch auto. Als een EV-rijder bij een laadpaal staat, zou direct duidelijk moeten zijn wat de laadsessie moet gaan kosten. Tarieven variëren per laadpaal, per laadpasaanbieder en soms ook per moment van de dag. Met welke laadpas kan je bij een laadpaal het voordeligst laden? Of is het voordeliger om direct af te rekenen met de creditcard (het zogenoemde adhoc laden)? Het kennen van de prijs van het laden is voor de EV-rijder belangrijk om de juiste keuze te maken. Transparantie zorgt voor gezonde concurrentie en voor een eerlijke prijs. Met de recente schommelingen in de stroomprijzen en de opkomst van dynamische tarieven wordt prijstransparantie steeds belangrijker.

Onderzoek 2023

Voor het benchmark-onderzoek van NKL zijn afgelopen zomer de 10 meest gebruikte laadpassen bij de 10 grootste laadpaalaanbieders van zowel regulier laden als snelladen getest. Er zijn meer dan 1100 laadsessies geanalyseerd bij meer dan 100 publieke en semi-publieke laadpalen verspreid over het land. Dit is een realistische afspiegeling van de markt in Nederland. De laatste keer dat de benchmark is uitgevoerd was in 2021.

Prijstransparantie vooraf neemt af

De benchmark kent scores toe aan laadsessies op basis van de mate waarin ze prijstransparant zijn. Deze score loopt van 0 tot 10. De punten konden verdiend worden in verschillende onderdelen: prijstransparantie vooraf, tijdens, direct na, facturatie en tariefstelling. De gemiddelde laadscore nam licht af van een 6,3 naar een 6,0. Dat heeft meerdere oorzaken.

  • Minder duidelijkheid over de laadprijs vooraf. Bij 73% van de laadsessies was de prijs vooraf bekend (via de app, website of op de laadpaal zelf), in 2021 was dit nog 81%.
  • Juistheid facturen afgenomen. Bij 80% van de laadsessies klopte de prijs op de factuur, in 2021 was dit 98%.
  • Wat wel verbeterde: meer facturen geven een duidelijke prijsspecificatie, 50% ten opzichte van 10% in 2021. 

Laden zonder laadpas

Ad hoc laden (laden zonder laadpas) is bij 42% van de laadpalen voor regulier laden (AC laden) mogelijk. In geval van snelladen (DC laden) kun je bij 67% van laadpalen ad hoc laden. Recente Europese wetgeving (AFIR) stelt dat het vanaf 2027 mogelijk moet zijn om in geval van snelladen met een bank- of creditcard te kunnen betalen. Deze mogelijkheid is tot op heden nog niet overal ingevoerd.

Acties

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) ontwikkelen momenteel een Actieplan Prijstransparantie. Onder meer Rijk, gemeenten, provincies, NKL, netbeheerders en marktpartijen werken daarin samen om gezamenlijk de prijstransparantie te vergroten. Het actieplan wordt naar verwachting in februari gepresenteerd.

Gerben Jan Gerbrandy, voorzitter NAL: “Het is zeer zorgelijk dat prijstransparantie nog altijd achterblijft. De markt is inmiddels volwassen geworden. Daar hoort bij dat marktpartijen consumenten heldere prijsinformatie bieden zodat de EV-rijder de juiste keuze kan maken. De marktpartijen moeten hun prestaties verbeteren. In het Actieplan Prijstransparantie komen wij met concrete maatregelen.”

 

Over de initiatiefnemers van het onderzoek

De benchmark 2023 is uitgevoerd door LaadpasTop10 en NKL. De benchmark prijstransparantie is mede op verzoek van de NAL geïnitieerd.

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) werkt aan snelle uitbreiding van een toekomstbestendig laadnetwerk voor elektrisch vervoer door heel Nederland. Dit doet NKL door samen met overheden, kennisinstellingen, netbeheerders en marktpartijen kennis te ontwikkelen en delen, en innovatieve projecten te stimuleren.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een meerjarige beleidsagenda die is ontstaan vanuit het Klimaatakkoord in 2019. In de NAL-regio's werken provincies, gemeenten, netbeheerders en kennisinstellingen samen aan het realiseren van een landelijk dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk.

LaadpasTop10 is een platform, bedoeld om elektrische rijders te helpen kiezen tussen de verschillende laadpassen. Dit zijn betaalpassen waarmee je kunt afrekenen bij laadpalen. 98 procent van de elektrische rijders heeft een laadpas en 58 procent heeft er meerdere.

Meer informatie

Cookie-instellingen