Nieuwe regelgeving en subsidie oplaadpunten in parkeergarages in 2024

01-02-2024 903 keer bekeken

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per 1 januari 2024 gelden er ook nieuwe regels voor het plaatsen van oplaadpunten in parkeergarages. Ook kunnen VvE’s vanaf nu via de SVVE-regeling subsidie krijgen voor het plaatsen van basislaadinfrastructuur.

Om te zorgen dat het laden van elektrische auto’s in een parkeergarage veilig is gelden bij het plaatsen van nieuwe oplaadpunten vanaf dit jaar nieuwe regels. Zo mag er alleen worden geladen met mode 3 of mode 4 oplaadpunten en is de installatie van een centrale afschakelmogelijkheid verplicht. Dat laatste zorgt ervoor dat de brandweer veilig zijn werk kan doen bij incidenten. De regelgeving in het nieuwe Bbl staat uitgelegd op het informatiepunt leefomgeving.

VvE’s kunnen vanaf dit jaar gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling voor het installeren van basislaadinfrastructuur. Voor het aanleggen van de bekabeling, verdeelkasten en voorzieningen om slim te kunnen laden krijgt een VvE een bedrag van honderd euro per parkeerplaats. Een VvE dient voor de installatie een offerte en een positief besluit van de ledenvergadering in om in aanmerking te komen.

De subsidie voor de basislaadinfrastructuur komt bovenop de subsidie voor een oplaadpuntenadvies die vanaf 2022 al beschikbaar is. Alle informatie over beide subsidies is de vinden op de website van RVO. Vanaf januari heeft ook de VER de informatie voor VvE’s op haar website uitgebreid. Hier wordt uitgebreid ingegaan op de vele vragen over laadinfrastructuur die er leven bij de VvE’s.

Cookie-instellingen