Haarlem houdt de vaart erin

05-11-2020 32 keer bekeken

In de regio Noordwest hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht sinds 2012 de handen ineengeslagen om het elektrisch rijden vooruit te helpen en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te realiseren.

Samen met bijna 80 inliggende gemeenten voeren zij een effectief stimuleringsprogramma via het Projectbureau MRA-Elektrisch (MRA-E).

Hoe verloopt deze samenwerking tussen het regionale projectbureau en gemeenten in de praktijk? Aan de hand van de opgave die er in Haarlem lag wordt dit duidelijk. In ruim een jaar tijd zijn daar circa 150 openbare laadpalen geplaatst, allemaal op verzoek van elektrische rijders. Wat maakt dat het plaatsen het afgelopen jaar steeds soepeler is gaan lopen? Een aantal handige lessen uit de praktijk.

Haarlem houdt de vaart erin

Toen gemeenteambtenaar Walter Vroom in maart 2019 in Haarlem het elektrisch rijden toebedeeld kreeg, keek hij bij de behandeling van laadpaalverzoeken meteen tegen een flinke achterstand aan. “Er lagen bijna 200 aanvragen, plus zo’n 20 locaties die wel waren voorbereid, maar nog niet gerealiseerd. Dat kwam doordat er een pas op de plaats was gemaakt. De gemeente wilde eerst een goede beleidsregel opstellen.”

Stevige basis met beleidsregel

Hiermee legde de gemeente een stevige basis voor de verdere uitrol van het laadnetwerk. In die beleidsregel zijn de criteria vastgelegd: op basis waarvan wordt een laadpaalverzoek gehonoreerd en de locatie van de nieuwe laadpaal bepaald? De beleidsregel geeft houvast en zorgt voor duidelijkheid, en dat scheelt heel wat bezwaren van e-rijders en omwonenden.

Snel werken met MRA-E portaal

Met de basis goed op orde kon Vroom aan het werk met de stapel aanvragen. MRA-E bood van meet af aan hands-on begeleiding om de achterstand weg te werken. Vroom: “Gebruik van het MRA-E-portaal heeft ons veel snelheid opgeleverd, vooral omdat je de communicatie tussen gemeente, exploitant en netbeheerder hierin meteen goed hebt opgelijnd.”

Relatief nieuw is de functie in het portaal om het netwerk te monitoren: per laadpaal is de maandelijkse stroomafname te zien. Daarmee kan de gemeente ervoor kiezen een laadpaal bij te plaatsen als die structureel drukbezet is. Of een e-rijder wijzen op een laadpaal in de directe omgeving waar nog ruimte is. In Haarlem zorgt dit voor een goed bezet netwerk.

Regio als kennispartner

Terugkijkend op het jaar waarin de uitrol van het laadnetwerk in Haarlem goed op de rails werd gezet, wijst Vroom ook op de rol van MRA-E als regionale kennispartner. “In Haarlem was ik de enige ambtenaar die zich met het plaatsen van laadpalen bezighield. Niet eens fulltime, dus dan weet je wel hoe het in kleinere gemeenten is. Vooral als het over ingewikkelder zaken gaat, innovatie bijvoorbeeld, is het fijn om zo’n kennispartner te kunnen raadplegen. Het scheelt dat je het wiel niet helemaal zelf hoeft uit te vinden. En het helpt te voorkomen dat we als gemeenten tot een heel versnipperde aanpak komen.”

Cookie-instellingen