Noord-Brabant en Limburg laten 8.000 laadpunten strategisch plaatsen

15-12-2020 505 keer bekeken

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben de opdracht gegeven om de komende 4 jaar 8.000 laadpunten realiseren. Het gaat om een grootschalige, proactieve uitbreiding van de laadinfrastructuur.

Energieleverancier Vattenfall kreeg de concessie en ontwikkelt eerst een kaart om de laadpunten strategisch te plaatsten op locaties waar de elektrische rijders ze de komende tijd nodig zullen hebben.

De 2 provincies van NAL-regio Zuid-Nederland organiseerden de aanbesteding namens 75 gemeenten. In 2016 gebeurde dat ook al, toen voor 2400 laadpunten. “De uitgangspunten zijn nu alleen anders”, zegt Jeroen van Gestel, projectleider Laadinfrastructuur bij de provincie Noord-Brabant. “We gaan van een reactief naar een proactief plaatsingsbeleid. Bij dat eerste ‘paal volgt auto’-concept duurde het ongeveer 16 weken voordat een aanvrager een paal kon gebruiken. Nu komen er palen op plekken nog voordat er concrete aanvragen zijn. Vattenfall maakt daarbij gebruik van een model, ontwikkeld door onder meer de TU Eindhoven, op grond waarvan je de laadbehoefte kunt voorspellen.”

Keuze energieleveranciers
De concessieverleners hadden ook zo hun innovatieve eisen aan de nieuwe laadpalen. “We vinden het belangrijk dat je als gebruiker een vrije keuze hebt van energieleverancier. Via een website kun je straks je voorkeur aangeven. Daarmee stimuleren we de concurrentie op de laadmarkt. Bovendien willen we zo ook aanbieders van lokaal opgewekte energie stimuleren. Op termijn moet het mogelijk zijn om energie die je als gebruiker zelf opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen op je woning, via de openbare laadpunten te gebruiken, zelfs buiten je eigen gemeente.”

Splitsen van tarieven
Hoe pakken de uitgangspunten uit voor de gegunde marktpartij Vattenfall, zoals de vrije keuze in energieleverancier? “We splitsen de tarieven”, zegt Van Gestel: “We maken een onderscheid tussen de vergoeding voor de installatie van een paal en de energieprijs. Aan die vergoeding voor de installatie zit een maximum. Hierdoor ontstaat voor andere energieleveranciers een gelijk speelveld en stimuleren we hen om proposities voor de elektrische rijder te ontwikkelen.”

Voorstel voor plaatsing
Hoe zit het met het aantal van 8.000 laadpunten. Is dat wel rendabel? “Wij vroegen eigenlijk 7.200 laadpunten als minimum op basis van prognoses van de NAL”, zegt Van Gestel. “Daarbij stellen we wel dat als een gemeente behoefte heeft aan meer, Vattenfall dit ook moet realiseren. Met de restrictie dat als een laadpunt te weinig gebruik wordt, de gemeente over de brug komt met een vergoeding.” Noch de provincies, noch de gemeenten bepalen waar de laadpalen komen. “Daar doet Vattenfall in januari een voorstel voor. Hiermee willen we de discussie voorkomen dat we als overheid alleen maar onrendabele locaties zouden aanwijzen. Ja, gemeenten hebben het laatste woord in de locatiekeuze, maar het is niet de bedoeling dat ze de meeste voorstellen van Vattenfall gaan afwijzen.”

Verkeersbesluit voor 2 jaar
Als Vattenfall de kaart met laadpalen indient, volgt eenmalig een procedure voor het verkeersbesluit. “Deze procedure doorliepen gemeenten voorheen met het reactieve plaatsingsbeleid voor elke nieuwe aanvraag. Nu stellen we duizenden laadpunten vast voor de komende 2 jaar met verzamelverkeersbesluiten. Die periode is billijk; je kunt geen besluit nemen met een geldigheid van 4 jaar. Voor de laatste 2 jaar van de concessie zal de kaart geactualiseerd worden.”

Cookie-instellingen