Winterswijk breidt netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s fors uit

28-05-2021 1037 keer bekeken

In het centrum van Winterswijk worden nog voor de zomer 34 nieuwe laadplekken voor elektrische auto’s aangelegd. De gemeente Winterswijk en Kuster Energy hebben daarover eind februari een overeenkomst getekend.

Tot voor kort waren er in Winterswijk nog maar 8 laadpalen in de openbare ruimte. Het gaat om laadpalen die op verzoek van bewoners in wijken zijn geplaatst, omdat zij geen mogelijkheid hebben om hun auto op eigen terrein op te laden.

De overeenkomst tussen de gemeente en Kuster Energy uit Babberich betekent dat er in één klap 34 laadplekken bij komen in het centrum. Sinds 6 mei zijn er aan de Laan van Hilbelink 16 nieuwe laadplekken bijgekomen. Rond de zomer zullen alle 34 extra laadplekken in Winterswijk operationeel zijn. De groene stroom wordt geleverd door de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM).

Laadvisie en plaatsingsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders stimuleert het elektrisch rijden en wil het aantal laadpalen in de openbare ruimte de komende jaren flink uitbreiden. Het realiseren van de nieuwe laadplekken onderstreept de ambities van de gemeente Winterswijk. Een vliegende start, maar tegelijkertijd beseffen wij dat de opgave enorm is. Met een integrale visie op laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid willen wij deze start natuurlijk een goed vervolg geven. Als gemeente hebben wij momenteel onvoldoende kennis en capaciteit in huis om zelf een visie en plaatsingsbeleid op te stellen. Daarom gebruiken wij de formats die vanuit de Samenwerkingsregio Oost zijn gedeeld en de laadconsulent ondersteunt hierin.

Daarnaast is er gekozen voor een regionale benadering waarin de Achterhoekse gemeenten samen optrekken om tot een gedeelde laadvisie te komen. Hierin is met name aandacht voor gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen als logistiek, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. De gemeentelijke visie zal hier vanzelfsprekend op aansluiten.

Cookie-instellingen