Aan de slag met snelladen? Plan van aanpak geeft houvast

13-07-2021 1267 keer bekeken

Behalve de vraag naar openbare laadpalen neemt ook de vraag naar snelladers snel toe. Logisch dus dat steeds meer gemeenten zich afvragen hoe ze hiermee aan de slag kunnen. Regio Noordwest Nederland ontwikkelde een plan van aanpak voor gemeenten.

Waar moet je allemaal aan denken als je als gemeente aan de slag wilt met snelladen? Welke gebruikersgroepen zijn er, met welke partijen ga je in zee en wie heeft welke rol? Het nieuwe plan van aanpak dat MRA-Elektrisch heeft opgesteld geeft houvast.

Volgens de prognose in het Klimaatakkoord groeit het aantal e-auto’s tot en met 2025 naar 589.000. Na 2025 zal de groei verder versnellen en rond 2030 zijn er waarschijnlijk al bijna 2 miljoen e-auto’s. Behalve de vraag naar openbare laadpalen neemt ook de vraag naar snelladers snel toe. Logisch dus dat steeds meer gemeenten zich afvragen hoe ze hiermee aan de slag kunnen.

Het regionaal plan van aanpak voor snelladen geeft gemeenten houvast en helpt de ontwikkeling van snellaadinfrastructuur in de regio te versnellen. Naast informatie over de behoefte aan snelladen in regio Noordwest bevat het concrete acties om de realisatie van snelladers te bevor-deren. Het plan besteedt onder meer aandacht aan de verschillende gebruikersgroepen, zoals personenvervoer, logistiek (zwaar en licht) en doelgroepen-vervoer. Ook geeft het een beeld van de verschillende rollen die partijen hebben, gaat het in op de mogelijkheden van snelladen en voorziet het in concrete acties om het snelladen in de regio te realiseren.

Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met Annabel van Zante. MRA-E gaat graag met uw gemeente met de acties uit het plan van aanpak aan de slag.

Cookie-instellingen