Burgerparticipatie helpt e-rijden verder

04-09-2022 1843 keer bekeken

Burgerparticipatie maakt mobiliteitsplannen sterker. Gemeenten die de participatie stevig hebben ingericht, wekken vertrouwen en creëren meer draagvlak. Processen kunnen sneller gaan en bezwaarprocedures worden voorkomen.

Maar hoe geef je de participatie vorm? Twee inspirerende praktijkvoorbeelden.

Mobiliteitsbeleid Aalsmeer

Gemeente Aalsmeer heeft een participatietraject opgezet voor haar hele mobiliteitsagenda. Elektrisch rijden is hier een onderdeel van. Om te beginnen werden burgers met enquêtes en interviews betrokken bij de analyse: hoe staat het met de bereikbaarheid nu? Hierna is een koersdocument opgesteld dat de ontwikkelingen beschrijft die op Aalsmeer afkomen. Het document sluit af met elf koersen die Aalsmeer met de mobiliteitsagenda wil varen. Burgers kunnen hierop reageren. De participatie is grotendeels online, maar bewoners zijn wel per brief met QR-code uitgenodigd om mee te doen. Op het participatieplatform, waar Aalsmeer ook de participatie van andere projecten vormgeeft, gaan deelnemers de dialoog aan.

Locatiekeuze laadpalen Lelystad

Gemeente Lelystad heeft in 2021 met Royal Haskoning een laadkaart opgesteld. Tot medio mei dit jaar konden burgers online reageren op de voorziene laadpaallocaties, allemaal in buurten waar niet elke bewoner een eigen oprit heeft. Burgers konden reageren op een voorgestelde plek in hun buurt. Dat zij al bij de locatiekeuze worden uitgenodigd om in te spreken, betaalt zich later in het plaatsingsproces uit. Het helpt voorkomen dat zij de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verkeersbesluit aangrijpen om (alsnog) te reageren op de locatiekeuze. De behandeling van een bezwaar is veel tijdrovender dan het reageren op een inspraakreactie, terwijl dit laatste bovendien veel informeler en voor alle partijen prettiger is.

Participatie voorziet in behoefte

De Vereniging van Gemeenten (VNG) onderschrijft het belang van burgerparticipatie, temeer van wege de grote maatschappelijke ontwikkelingen waarvoor we staan. Denk aan de energietransitie. Dergelijke ingrijpende ontwikkelingen versterken de behoefte van burgers om op de democratische besluitvorming invloed uit te oefenen, terwijl hun betrokkenheid de plannen kan verbeteren. Gemeenten doen er dus goed aan om stil te staan bij de vraag: hoe richten wij de burgerparticipatie goed in?


Aan de slag met participatie? Lees de handreiking die door Berenschot in samenwerking met de VNG is ontwikkeld. Download ook de gids Waarom burgerparticipatie helpt bij het verbeteren van mobiliteit van Citizenlab.

Kijk ook eens op Energieparticipatie.nl

Cookie-instellingen