Eindrapport Grip op grond vanaf nu beschikbaar

24-02-2023 827 keer bekeken

Adviesbureau Gloudemans leverde voor de provincies Gelderland en Overijssel een toolbox op van instrumenten die overheden kunnen inzetten om te sturen met of vanuit het grondbeleid.

De verduurzaming van de logistieke sector kan een grote ruimtelijke impact hebben, omdat een deel van de voertuigen op een andere plek gaat laden. De schaarste in ruimte op bedrijventerreinen en de mogelijke beperking in de netaansluitingen maakt het voor de overheid moeilijk om geschikte locaties te vinden en regie hierover te krijgen.

Adviesbureau Gloudemans voerde voor de provincies Gelderland en Overijssel een verkennend onderzoek uit naar de mogelijkheden voor overheden om grip te houden op grond. Hiervoor leverde zij een toolbox op van instrumenten die overheden kunnen inzetten om te sturen met of vanuit het grondbeleid.

Met de opgedane inzichten kunnen vanuit de kant van de laadinfrastructuur betere vragen gesteld worden richting Ruimtelijke ordening en grondwerving. Zodat potentiƫle locaties beter beschikbaar komen voor de realisatie van tijdig, voldoende en passende laadinfrastructuur voor de logistieke sector.

Bekijk het rapport Grip op Grond

Cookie-instellingen