Nieuw G4 advies voor laadpunten in parkeergarages

23-04-2023 1851 keer bekeken

In 2030 verwachten we bijna 2 miljoen elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. Deze auto’s moeten altijd, overal, veilig en slim kunnen laden. Ook in garages en parkeerruimtes.

Houd daarom bij nieuwbouw, verbouw of renovaties van private parkeerruimtes rekening met de voorbereiding en aanleg van voldoende laadpunten. Een nieuw advies van de NAL regio G4 helpt hierbij.

Ilka Baranyó is projectleider bij de NAL regio G4. Zij sprak over het nieuwe advies met Tommy Borger, projectleider semipubliek en privaat laden in Amsterdam en Willem Knol, adviseur duurzame mobiliteit bij Over Morgen. Willem: “Op dit moment zijn er de nodige struikelblokken als je laadpunten in garages aan wilt leggen. Dit nieuwe advies helpt bij de voorbereidingen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je begrijpt beter wat nodig is om garages toekomstbestendig te maken.”

Voor wie is dit rapport bedoeld?

Dit rapport is voor een brede groep lezers bedoeld. Namelijk voor eigenaren van parkeergarages en ontwikkelaars. Eigenaren van parkeergarages zijn diverse partijen, zoals investeerders, maar ook gemeentes en ontwikkelaars van garages. Het rapport kan ook behulpzaam zijn voor beleidsmakers en inkopers. En dan niet alleen voor ambtelijke beleidsmakers, maar ook van ontwikkelmaatschappijen en investeerders. Willem: “Een slimme eigenaar bereidt zijn garages voor op de toekomst. Laden is namelijk ook gewoon een verdienmodel én een service die mensen steeds vaker verwachten.” Het advies is bedoeld voor bestaande bouw en voor nieuwbouw van parkeerruimtes.

Waarom is deze kennis nu nodig?

Vanuit ontwikkelaars bekeken is laden maar een klein onderdeel van het bouwproject en daardoor staat het niet hoog op de agenda. Met als gevolg dat er niet toekomstbestendig gebouwd wordt. Tommy: “We zien dat de markt langzaam begint te bewegen. Om onze regio verder vooruit te helpen, hebben we dit rapport geschreven.”

Daarnaast willen gemeentes de ’ladder van laden’ hanteren. Dat betekent zoveel mogelijk laden op privaat terrein en daarna pas in de openbare ruimte. Parkeergarages zijn ideaal voor privaat laden, want daar is veel parkeergelegenheid. Er zijn alleen nog veel te weinig laders in parkeergarages. Daarom is er in 2021 een intentieverklaring overeengekomen tussen de VEXPAN (vereniging van parkeerexploitanten) en de Staatssecretaris. In die verklaring staat dat in 2030 10% van de parkeerplaatsen in garages voorzien zijn van een laadpunt. Daar zijn we nog lang niet. Want in 2021 was nog geen 1% voorzien. Daarnaast hangt het van het gebruik van de garage af of die 10% voldoende is of te weinig.

Wat kunnen eigenaren en ontwikkelaars met dit advies?

  • Het geeft een beeld hoeveel laadpunten daadwerkelijk nodig zijn.
  • Het geeft een technisch advies die je kan hanteren voor in je programma van eisen, om toekomstbestendig aan te kunnen leggen
  • Het geeft inzicht om een vertaling te kunnen maken van wat dit betekent voor de technische opgave. Bijvoorbeeld ruimte reservering, bekabeling, grootte van de meterkast, kabelgoten en transformator.  

Wat is de ideale situatie wat jou betreft?

Willem: “Dat er een revolutie komt, waarbij er geen vaste parkeerplaatsen meer zijn voor woningen in een garage. Zodat je niet op elke parkeerplaats een laadpunt hoeft aan te leggen. Je wilt meer wisselplekken of laadpleintjes, zodat meervoudig gebruik mogelijk is.” Het is belangrijk om daarbij te kijken naar het eindbeeld en niet naar de korte termijn.

Tommy: “Er zijn allemaal belangen om parkeerplaatsen mee te verkopen met een woning, met name financieel. Vanuit de energietransitie gezien is dat onwenselijk.”

Hoe kijken partijen als ontwikkelaars en marktpartijen naar de realisatie van laadpunten?

Tommy: “Het is op dit moment erg markt gedreven. Er zijn wel wat marktpartijen die hier nu al op inspelen, zoals bij ontwikkeling van een vlakbandkabel. Dit is een oplossing waarbij alle parkeervakken al worden voorzien van een kabel, waardoor je vrij eenvoudig een laadpaal kan monteren. Dit haalt echter de technische uitdagingen niet weg, want de aansluitingen moeten nog steeds geregeld worden.”

Is er verschil tussen de vier grote steden en de rest van Nederland?

Zoals gezegd is de markt in beweging. De woningbouwopgave in de randstad is groter dan in de rest van het land, dus wellicht urgenter. Andere gemeenten stoeien duidelijk ook met dit vraagstuk. Elke gemeente wenst dat dit goed geregeld is, maar we staan aan het begin van de verandering.

Wat heb je dan nog meer nodig om dit goed geregeld te krijgen?

Het huidige Europese richtlijn EPPD is wat ons betreft nog niet ambitieus genoeg. Het zou gemeenten erg helpen als dit soort richtlijnen in het bouwbesluit worden opgenomen. Het nieuwe EPPD is al wat ambitieuzer. Maar wat we het liefst willen is dat het nieuwe EPPD zich vooral richt op dat eindbeeld. Tommy: “De G4 regio zou graag zien dat het ministerie van Binnenlandse Zaken met IenW aan de slag gaat met het integreren van de uitgangspunten van deze richtlijn in het bouwbesluit. We gaan hierover met ze in gesprek.”

Verder zijn we in gesprek met de technische rekenaars van de gemeente Amsterdam over hoe je ons document kan gebruiken voor nieuwbouw en verbouw van Amsterdamse garages, want met alleen een advies ben je er nog niet.

Hoe is dit rapport tot stand gekomen?

Willem: “Samen met ElaadNL hebben we gekeken naar de laatste technische eisen op het gebied van laadinfrastructuur. Daarnaast hebben we aan de hand van de data inzichtelijk gemaakt hoe groot de opgave is. We hebben gekeken naar de opties van elektrische voertuigen, de adoptiecurve, de prognoses van West NL, de ligging van garages en het type gebruik.”

Is er nog een koppeling te maken met opwerk van energie?

Jazeker, vertelt Tommy. In het rapport zijn hier wat handvatten over opgenomen. Denk aan de koppeling met energiemanagement en eigen zonnepanelen. Er ligt een opgave voor opwek binnen steden. Dat kan prima gecombineerd worden met parkeren in garages. Net als slim laden, dat is een no brainer. Naast deze opgave is het ook gewoon financieel aantrekkelijk om stroom die je opwekt aan auto’s te verkopen. En dat wordt alleen maar interessanter door het afbouwen van de salderingsregeling.

Webinar 11 mei

Kijk hier het webinar terug

 

Cookie-instellingen