Bijeenkomsten over logistieke laadprognoses

07-12-2022 2177 keer bekeken

In de afgelopen weken organiseerde de NAL Vliegende Brigade bijeenkomsten over logistieke laadprognoses. Zowel in de NAL regio’s Zuidwest als Noord leverde dit interessante informatie en suggesties op voor het vervolg. Een terugblik lees je hier.

Logistieke hotspots in Zuidwest

Op het gloednieuwe gerenoveerde provinciehuis van Zuid-Holland kwamen ambtenaren, netbeheerders en logistieke makelaars in de vroege morgen bijeen om het te hebben over de logistieke laadprognoses van Zuid-Holland en Zeeland. Waar een lijst met cijfers over bedrijventerreinen nog niet zoveel zegt, begint het allemaal te leven wanneer een kaart van de regio op het scherm verschijnt.

Met name de logistieke makelaars van ‘Zuid-Holland Bereikbaar’ weten goed wat er speelt op de bedrijventerreinen in de regio, zo blijkt. Zij komen dagelijks over de vloer bij ondernemers om ze te helpen hun logistiek efficiënter in te richten. Daarbij zijn de zero-emissie zones en verduurzaming van het wagenpark natuurlijk belangrijke gespreksonderwerpen. Wijzend naar het scherm komen al snel de belangrijkste logistieke hotspots in beeld. In Lansingerland, Gouda en het Westland gebeurt erg veel, met een hoop bedrijven die snel meters willen maken met elektrificatie. Na een presentatie van één van de netbeheerders kwamen de kansen en uitdagingen voor de sector steeds beter in beeld.

Ook de voorzitter van de NAL werkgroep Logistiek Robert van den Hoed is onder de indruk van de lokale kennis van de logistieke makelaars: ‘Deze mensen hebben zoveel nuttige informatie over de logistieke sector. Dit is precies wat ons als werkgroep verder helpt’.

Na afloop van de sessie werd er nog volop kennis uitgewisseld. Kwam dat doordat de werksessie inspireerde, of omdat de lunch zo goed was? Dat maakt ook eigenlijk niets uit. Het belangrijkste is dat we de kennis vanuit deze verschillende werelden bij elkaar brengen om de transitie weer een stapje verder te helpen. Sessie geslaagd!

Inzicht bedrijventerreinen in Fryslân

In ‘It Swettehûs’, een prachtig circulair brugbedieningscentrum en steunpunt kwamen Liander, provincie Fryslân, diverse Friese gemeenten en de Vliegende Brigade samen om te duiden waar de logistieke hotspots van de provincie zich bevinden. De insteek was om gezamenlijk inzicht te krijgen in de bedrijventerreinen, waar het gaat knellen wat betreft vermogensvraag en netcapaciteit. De gemeenten vertelden dat diverse bedrijventerreinen in Fryslân de komende jaren gaan uitbreiden. Ook zijn er grote vervoerders actief die heel Noord-Nederland bedienen. ’De drukte op het elektriciteitsnet is zeer actueel in Fryslân en er zijn al verschillende initiatieven om een aansluiting te realiseren via mitigerende maatregelen als een energyhub’, aldus Liander. Mitigerende maatregelen kunnen het mogelijk maken om bij beperkte netcapaciteit een oplossing in te zetten, waardoor voertuigen toch geladen kunnen worden.

It Swettehus, het circulair brugbedieningscentrum en steunpunt van provincie Fryslân te Leeuwarden. Locatie van de ruwe check sessie Fryslân.
It Swettehus, het circulair brugbedieningscentrum en steunpunt van provincie Fryslân te Leeuwarden. Locatie van de ruwe check sessie Fryslân.

Energievraag in Groningen en Drenthe

Een vergelijkbare sessie vond ook plaats op het RVO kantoor in Assen voor de provincies Groningen en Drenthe. Daar werden goede suggesties gedaan om bijvoorbeeld naar de energievraag van vrachtkoeling te kijken en ook rekening te houden met de rol van waterstof, met name in deze twee provincies.

Het is goed om te zien dat ook in de drie noordelijke provincies vergelijkbare uitdagingen zijn en dat de provincies en gemeenten ook hier met enthousiasme de uitdagingen oppakken!

Laatste ontwikkelingen

Tot slot nam de Vliegende Brigade de gemeenten mee in de laatste ontwikkelingen rond mitigerende maatregelen bij een gebrek aan netcapaciteit. Ook bespraken we handvatten om mee te nemen in de ontwikkeling van laadbeleid voor logistiek.

Cookie-instellingen