In gesprek met logistiek makelaars

13-09-2023 947 keer bekeken

Vanuit de Vliegende Brigade gaan we veel het land in en spreken we veel mensen in de regio. We zijn voortdurend op zoek naar partijen die een goed beeld hebben van de logistieke sector in die regio. Zo kwamen we in een aantal regio’s ook in aanraking met de dienstverlening van logistiek makelaar.

Logistiek makelaars spelen een grote rol in het ondersteunen van ondernemers in de transitie naar duurzame logistiek.

Samen met Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES) en met Rijkswaterstaat (RWS) organiseerden we op 5 september een themabijeenkomst voor logistiek makelaars vanuit heel Nederland. Op dit moment zijn er zo’n 25 actief. Doel van de sessie was om kennis uit te wisselen over de transitie in de logistieke sector en elkaar beter te leren kennen. Zodoende was een groot deel van het programma ingericht als vraaggesprek met aansluitend een borrel. Daarnaast sloten ook NAL-regio’s en het ministerie van I&W aan om te horen hoe de dienstverlening van een logistiek makelaar eruit ziet.

Wat doet een logistiek makelaar?

Logistiek makelaars zijn adviseurs die (vaak) in opdracht van overheden bij ondernemers over de vloer komen om ze te adviseren in de logische stappen naar slimme en schone logistiek. “In die volgorde, eerst slim en dan pas schoon”, zo liet logistiek adviseur Paul van den Hurk ons weten. Zo kijken ze bij een bedrijfsbezoek samen met een ondernemer naar de huidige bedrijfsvoering en inzet van logistieke voertuigen, om te kijken op welke wijze de bedrijfsvoering zero-emissie kan worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de gemiddelde kilometrages, welke combinatie van langzaam- en snelladen passend is, de elektrische voertuigen die daarbij kunnen horen en wat dan de uiteindelijke TCO wordt van een zero-emissievoertuig. Best uitgebreid en complex dus.

Opbrengsten themasessie

Tijdens de themasessie hebben we stilgestaan bij het Stappenplan elektrisch rijden voor ondernemers, het basisnetwerk voor logistieke snellaadinfrastructuur, en de komst van zero-emissiezones en bijbehorende ontheffingen. Vanuit de Vliegende Brigade vinden we het belangrijk om signalen, knelpunten en goede voorbeelden van logistiek makelaars op te halen en goed te laten landen bij verschillende regionale en landelijke partijen. Dit zodat we gezamenlijk goed zicht houden op de stand van de transitie naar emissieloos transport in de logistieke sector. Zo hoorden we bijvoorbeeld dat netcongestie voor bestelbussen op dit moment eigenlijk nauwelijks speelt, maar dat dit voor zwaardere voertuigen in bepaalde gebieden erg actueel is. Daarnaast leven er rond de ontheffingen voor zero-emissiezones nog veel vragen bij ondernemers. Voor dat laatste punt hebben we gelijk afgesproken om nog een verdiepende sessie te organiseren.

In de NAL-regio’s waar nog geen logistiek makelaars actief zijn, gaven de NAL-contactpersonen aan hiermee aan de slag te willen. Ze hebben nu een beter gevoel bij de meerwaarde voor de ondernemers in hun regio. Al met al was het een nuttige bijeenkomst!

Illustratieve foto van een vrachtwagen op elektriciteit met twee mensen erbij.

Cookie-instellingen