Waalwijkse ondernemers willen verduurzamen, maar lopen op tegen belemmeringen

27-03-2024 178 keer bekeken

Tijdens een ondernemersbijeenkomst georganiseerd door Stichting Waalwijk CO2 vrij, gemeente Waalwijk en de NAL Vliegende Brigade/RVO op 7 maart 2024, werd duidelijk dat ondernemers in Waalwijk gemotiveerd zijn om hun logistieke wagenpark te verduurzamen.

In hun plannen om dit te realiseren lopen ze tegen belemmeringen op, maar gelukkig zijn die volgens hen op te lossen. Hoe zij dit voor zich zien, lees je in onderstaand verslag van onze collega's van de Vliegende Brigade.

Netcongestie bleek ook in Waalwijk de grootste uitdaging bij het verduurzamen van de logistiek. Echter, daar waar op andere bedrijventerreinen soms nog weinig besef is van de opgave en de urgentie, bleken ondernemers in Waalwijk al ver. Ook in Waalwijk is een deel van de ondernemers intrinsiek gemotiveerd en zelfs al daadwerkelijk bezig met het elektrificeren van het wagenpark en het organiseren van de laadinfrastructuur. Daarnaast wordt er gewerkt aan een aantal van de mitigerende maatregelen bij netcongestie, zoals een Local Energy Hub. De organisatie hiervan lijkt al ver te zijn, maar de hub moet opgenomen worden in een pilot door de netbeheerder. De aanwezige ondernemers werden opgeroepen om naast 50 andere ondernemers aan de hub deel te nemen en gezamenlijk te steven naar opname van deze hub in de landelijke pilots.

Belemmeringen en mogelijke oplossingen

Na een kort welkom door de Stichting Waalwijk CO2 vrij) en Marise Meijer (NAL/RVO) ging de bijeenkomst bij Van Mossel officieel van start. Frank Bouma en Marise Meijer (NAL/RVO) gaven een presentatie over de landelijke opgave rondom de elektrificatie van logistiek en het stappenplan voor ondernemers hoe je van diesel naar elektrische voertuigen komt inclusief de benodigde laadinfrastructuur. Ook werd perspectief geboden wat er nog wél mogelijk is bij netcongestie en werden de eerste resultaten weergegeven van de eerder uitgezette enquête. Het lijkt erop dat de prognoses met betrekking tot verwachte laadvermogens te laag zitten.

Enexis presenteerde vervolgens over de impact van de elektrificatie van logistiek op het elektriciteitsnet en hoe het net is opgebouwd. Verder lichtte deze netbeheerder toe wat de netsituatie is in de omgeving van Waalwijk en hoe Enexis deze opgave in de komende jaren wil gaan oplossen. Hierna werd in een video de bedrijfsvoering van Van Mossel uitgelicht, inclusief het mooie hoofdkantoor waar wij te gast waren. Een vertegenwoordiger van Maxus gaf aansluitend een korte presentatie over hun bedrijf en elektrische voertuigen.

Wat kan er wel in Waalwijk?

In de vier deelsessies werd vervolgens dieper ingegaan op de kansen en uitdagingen rondom elektrisch rijden, toegespitst op Waalwijk. Logistiek makelaar Ivo Santegoets vertelde over de ontwikkeling van elektrische trucks en de beschikbare modellen op de markt. Albert Hulshoff (Gemeente Waalwijk) en het bedrijf Solar Valley gaven een presentatie rondom de ambities van de gemeente m.b.t. de realisatie van laadinfrastructuur in de gemeente, wat de gemeente kan betekenen voor ondernemers, en de Local Energy Hub bij Maiburg Hout. De Mandemakers Groep vertelde over de ervaringen rondom de aanschaf en het gebruik van hun elektrische bakwagens. Verder gaven de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en IM Efficiency een sessie over wat de BOM kan betekenen voor ondernemers en innovaties in mobiliteit.  IM Efficiency vertelde over vrachtwagens die zij van zonnepanelen kunnen voorzien. Uiteindelijk werd aan de ondernemers gevraagd om een tweede enquête in te vullen om de prognoses nóg beter te krijgen.

Lessons Learned

Enkele lessen die uit deze ondernemersbijeenkomst gehaald konden worden:

  1. De transitie naar elektrisch rijden komt eraan en zal sneller arriveren dan door sommige ondernemers mogelijk wordt verwacht. Vanaf 2025 zijn de eerste zero-emissiezones voor bestelauto’s en vrachtauto’s in Nederland een feit, waaronder Tilburg. Ondernemers werden opgeroepen om zich voor te bereiden door middel van het stappenplan elektrisch rijden voor ondernemers en in gesprek te gaan met de logistiek makelaar.
  2. Laadinfrastructuur speelt een cruciale rol in de transitie naar elektrisch transport. Nederland en Europa zijn druk bezig met de uitrol van publieke laadpalen, maar vooral depotladen gaat voor met name zwaardere voertuigen een onmisbare rol spelen. Aanwezigen werden geadviseerd om hun mening te laten horen over de inrichting van de subsidies voor private en publieke laadinfrastructuur, door middel van de internetconsultaties. Tijdens de bijeenkomst hoorden we al dat ondernemers ideeën hebben bij deze subsidieregelingen (zoals (co)financiering van mitigerende maatregelen bij netcongestie). Mis de kans niet om uw ideeën tijdig in te brengen, bijvoorbeeld bij internetconsultaties.  Verdiep u alvast in de mogelijkheden van laadinfrastructuur op eigen terrein en ga zo vroeg mogelijk in gesprek met uw netbeheerder over uw aansluiting en de situatie op het net was de boodschap.
  3. Netcongestie vormt een grote uitdaging. Het advies aan de ondernemers was: probeer inzicht te krijgen in uw energieverbruik in relatie tot uw gecontracteerd transportvermogen. Kijk hierbij specifiek naar waar de pieken en dalen liggen. Indien nodig en voor zover mogelijk, vraag een grotere aansluiting zo snel mogelijk aan (al dan niet met andere ondernemers bij u in de buurt). Extra capaciteit is in Waalwijk op zich voorlopig niet beschikbaar, maar houd de ontwikkelingen rondom batterij-opslag en andere contractvormen met uw netbeheerder goed in de gaten.
  4. Binnen de transitie naar een duurzamere maatschappij en verantwoordelijk ondernemen is samenwerking key. Het advies was dan ook: ga in gesprek met andere ondernemers en Stichting Waalwijk CO2 vrij en blijf lokale initiatieven en ontwikkelingen volgen – samen staat men sterker en komen we verder. Mogelijk wordt ook waterstof op de langere termijn interessant in deze regio, al lijkt batterij-elektrisch het meest geschikt en het grootste marktaandeel te pakken in de verduurzaming van het logistieke wagenpark.
Cookie-instellingen