Landelijk dekkend netwerk

Datum: 31 maart 2024

Vanuit de NAL streven we ernaar om in 2025 een landelijk dekkend laadnetwerk te hebben. Met een landelijk dekkend netwerk zorgen we ook voor een publiek laadpunt op locaties waar er niet op korte termijn vraag is van een elektrische rijder die er woont. Dat betekent dat er een basisnetwerk moet zijn. Dus op elke locatie waar publiek laden op bestemming voor de hand ligt is een laadpunt aanwezig. Vertaald naar de CBS-rastercellen (500x500 meter) betekent dit dat er ten minste één publiek laadpunt in de cel aanwezig dient te zijn indien de cel 125 huishoudens of meer telt. Dit komt overeen met een stedelijkheidsklasse van 4 of lager. De meting van het landelijk dekkend netwerk is begin 2020 gestart. Sindsdien is het aantal witte vlekken afgenomen, bijvoorbeeld door plaatsing van publieke laadpalen vanuit regionale concessies.

Op basis van bovenstaande definitie wordt deze kaart gepresenteerd. De witte vlekken zijn de vierkanten met stedelijkheidsklasse 4 of lager waarin nog geen publieke laadpunten staan. De groen gevulde vierkanten zijn voorzien van een publiek laadpunt (en in sommige gevallen ook een semi-publiek). De blauwe vierkanten zijn alleen voorzien van een semipubliek laadpunt, hier zou volgens de definitie ook nog een publiek laadpunt geplaatst moeten worden. ‘Grijze vlekken’ zijn de vierkanten met stedelijkheidsklasse 5 waarin geen publieke laadpunten staan.

De vierkanten zijn met behulp van CBS-statistieken opgesteld. Het koppelen van de laadpunten aan de vierkanten gebeurt op basis van Eco-movement locatiedata. Fluctuaties komen in deze data weleens voor. Bijvoorbeeld als een laadpunt verplaatst is, defect is of om een andere reden ‘out of order’, dan kan het zijn dat een witte vlek ontstaat, die er de vorige keer nog niet was. Voor de definitie van publieke en semi-publieke laadpunten, zie Definities en methode | Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Cookie-instellingen