Zuid-Koreaanse interesse in Nederlandse laadinfrastructuur

23-08-2023 366 keer bekeken

Op dinsdag 18 juli kwam Han Guel Jung langs bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag. De dag ervoor pas landde hij vanuit Noorwegen en een dag later vertrok hij alweer naar terug naar Zuid-Korea. Een druk programma, maar waarvoor eigenlijk?

Han is journalist bij het vooraanstaande Zuid-Koreaanse magazine ‘MoneyToday’ en werkt aan een artikel over elektrisch rijden en laadinfrastructuur. Hij interviewde hier dan ook NAL voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy, Thijs Duurkoop (RVO/NAL) en Pieter van Kerkhof (RVO/NAL).

De focus van het artikel ligt op hoe Nederland en Noorwegen inspelen op de groeiende vraag naar elektrisch rijden en waarom juist hier gunstige omstandigheden zijn hiervoor. “Wat maakt het mogelijk dat elektrisch rijden in Nederland harder groeit dan in andere landen?” was de kernvraag van Han Guel Jung. Gerben-Jan heeft daar wel een goed idee over. “Nederlanders omarmen, net als Zuid-Koreanen, heel gemakkelijk nieuwe technologie. Tel daarbij op dat de afstanden in Nederland relatief klein zijn, en je hebt al twee belangrijke verklaringen.”

Beleid

Gerben-Jan: “In 2019 werd het Klimaatakkoord gesloten. Dat was een belangrijk moment want tot op dat punt liep Nederland niet meer in de voorhoede van de klimaatdoelstellingen mee. Het elektrificeren van mobiliteit was en is een sector waar een grote winst in te behalen valt. Daarom is toen besloten om te investeren in de infrastructuur van elektrisch rijden.”

Han Guel Jung bleek onder de indruk van de keuze om veel te investeren in de oplaadpunten. “In Noorwegen zeiden ze tegen me dat ze een verkeerde inschatting hadden gemaakt door vooral op de voertuigen te focussen. Ze moeten daar nu een inhaalslag maken op het gebied van plekken waar je die voertuigen ook op kan laden. Waarom is dat bij jullie niet zo gegaan?”

Gerben-Jan vertelt over de zogenaamde ‘laadangst’. “Dat was een probleem dat we hebben moeten overwinnen, maar doordat mensen merken dat je zoveel mogelijkheden hebt om je auto op te laden, verloor men de angst dat je met een lege batterij langs de kant van de weg staat. Wij willen dat het opladen van je auto net zo gemakkelijk is als het opladen van je telefoon.”

Pieter: “Er is in Nederland een kantelpunt gekomen waarin het exploiteren van een oplaadpunt rendabel is geworden voor de exploitant. In 2014 moesten die nog gesubsidieerd worden. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een sterke groei in publieke oplaadpunten is gekomen.”

Systematische aanpak

Thijs ondersteunt het bovenstaande door op zijn laptop de interactieve kaart te laten zien. Op deze kaart is Nederland verdeeld in blokjes van 500 bij 500 meter. Aan de hand van de kleur is te zien of er voldoende laadpunten aanwezig zijn. “Door middel van deze kaart, hebben we in beeld waar de plekken in Nederland zijn waar nog niet genoeg dekking is. Wanneer een partij een nieuwe laadpaal wil plaatsen, kunnen regionale overheden hen wijzen op de 'witte vlekken', die zodoende versneld worden voorzien van een laadpunt.”

Pieter: “Op die manier proberen we te bereiken dat we in 2025/2026 een landelijk dekkend netwerk voor personenvervoer hebben. Nu is de dekking ongeveer 70% maar we streven ernaar dat alle ‘blinde vlekken’ op de kaart straks verdwenen zijn. Deze aanpak is ideaal om snel op te kunnen schalen.”

Han Guel Jung was onder de indruk van de systematische aanpak om in beeld te krijgen waar de laadinfrastructuur verder ontwikkeld moet worden. “Maar Zuid-Korea is een sterk geürbaniseerde maatschappij, wij hebben waarschijnlijk niet genoeg openbare plekken om al die oplaadpunten te realiseren.”

Pieter: “In Nederland gebeurt ongeveer 50 procent van het opladen thuis, en nog eens 10 procent op het werk. Naar mate elektrisch rijden beschikbaar wordt voor meer mensen, zal het aandeel rijders dat de mogelijkheid heeft om thuis op te laden, afnemen. Daarom stimuleren we ook eigenaren van appartementencomplexen om in de parkeergelegenheid van hun gebouw te investeren in infrastructuur voor elektrisch laden. En op strategische plekken in en om de stad zullen in de toekomst meer plekken komen voor het zogenaamde ‘snelladen’.

Stimulans

De interesse van Han Guel Jung richtte zich ook op het fiscaal beleid dat Nederland voert op dit gebied. De wirwar aan belastingen kan voor buitenstaanders lastig zijn om te begrijpen. Maar nadat Han helemaal was bijgepraat over de motorrijtuigenbelasting, bijtelling van zakelijke auto’s en wegenbelasting viel natuurlijk op dat de meeste voordelen voor elektrische rijders, minder zijn dan voorheen. “Zal de vraag dan nog steeds stijgen?” was Han Guel Jung zijn terechte vraag.

Gerben-Jan: “Langzaamaan komt de motivatie om naar elektrisch rijden over te stappen steeds meer vanuit de markt, dan vanuit de overheid. De ontwikkelingen gaan ontzettend snel en technologie wordt steeds goedkoper beschikbaar. Maar op dit moment is er nog altijd een stimuleringsbeleid nodig. Aan de andere kant is er steeds meer beleid om het lastiger te maken voor auto’s met verbrandingsmotoren. Die worden bijvoorbeeld meer en meer geweerd uit de centra van grote steden.”

“Kan jullie succesverhaal overgenomen worden door andere landen?” vraagt Han Guel Jung zich tenslotte af. Alle gespreksdeelnemers zijn hier positief over. “Het is niet de vraag of, maar de vraag hoe snel deze ontwikkelingen zich wereldwijd zullen afspelen”, concludeert Gerben-Jan.

Zuid-Koreaanse interesse in Nederlandse laadinfrastructuur

v.l.n.r. Gerben-Jan Gerbrandy, Han Guel Jung, Pieter van Kerkhof, Thijs Duurkoop.

Cookie-instellingen