Rekentool helpt ondernemers transport en logistiek bij voorbereiding op elektrificatie van hun wagen

03-11-2022

Hoeveel stroom heb je nodig als straks alle of een groot deel van je vrachtwagens elektrisch zijn? Om daar inzicht in te krijgen heeft ElaadNL de rekentool Elektrificatie Logistiek ontwikkeld voor ondernemers.

Op deze manier kan een ondernemer in transport of logistiek vroegtijdig en gericht het gesprek aangaan met de netbeheerder over de mogelijkheden voor uitbreiding van het stroomnet en over het optimaal benutten van dat net.

Via onze rekentool maken transportondernemers eenvoudig een inschatting van het verwachte piekvermogen dat nodig is voor hun ambities én komen ze laagdrempelig in contact met de netbeheerder. Zo werken we samen toe naar voldoende netcapaciteit voor de benodigde laadinfrastructuur.

Naar de Rekentool Logistiek

Cookie-instellingen