Daadkracht en gezelligheid bij Limburgs event over elektrisch rijden

05-06-2023

Dat Venlo een belangrijk en druk logistiek knooppunt is voor Nederland, wisten we natuurlijk. Dit werd echter weer even goed bevestigd toen wij op dinsdagavond ons hotel inliepen en werden verwelkomd door een overvolle kantine vol vrachtwagenchauffeurs.

Frans, Duits, Engels – alle talen kwamen voorbij onder het genot van een welverdiend drankje na een lange dag rijden. Na een korte twijfel besloten wij de Limburgse gezelligheid toch over te slaan voor de avond, we hadden morgen immers een lange dag voor de boeg.

Ondernemersbijeenkomst

De volgende dag organiseerden we namelijk een Ondernemersbijeenkomst over de kansen en uitdagingen rondom elektrisch rijden in Venlo. We organiseerden dit evenement samen met lokale partijen Supply Chain Valley, Ondernemend Venlo en Green Deal Collective. Na al een paar maanden druk te zijn geweest was de dag nu toch echt aangebroken: wij hadden er zin in!

Stappenplan

Gastheer Supply Chain Valley had alles goed voor elkaar.  De eerste gasten arriveerden rond 12:00 en werden verwelkomd met een heerlijke lunch. Hierna trapte onze moderator Harro Schroeder de bijeenkomst enthousiast af en konden we beginnen met het plenaire deel van ons programma. Vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) gaven wij als Vliegende Brigade de eerste presentatie over de landelijke opgave rondom de elektrificatie van logistiek en het stappenplan voor ondernemers. Vervolgens lichtte Anja van Niersen toe hoe Milence een netwerk van publieke logistieke snellaadpunten gaat uitrollen binnen Europa en wat voor kansen dat gaat bieden voor logistieke bedrijven. Verder praatten Peter Pardoel en Gerbert Vissers over de vele verduurzamingsprojecten in en rondom Venlo en lichtten ze toe hoe Supply Chain Valley daar een bijdrage aan levert. Ten slotte informeerden Jean Corten en Maarten Venselaar van lokale netbeheerder Enexis ons over de impact van de elektrificatie van logistiek op het elektriciteitsnet,  hoe het net is opgebouwd, wat de netsituatie is in omgeving Venlo en wat voor type aansluitingen er zijn.

Kansen en uitdagingen

Na een korte pauze was het tijd voor de deelsessies. In vijf verschillende deelsessies werd dieper ingegaan op de kansen en uitdagingen rondom elektrisch rijden. Logistiek makelaar Mark Luikens vertelde over de ontwikkeling van elektrische trucks en de beschikbare modellen op de markt. René Huijs en Peter van Wijlick van de gemeente Venlo voerden een interactief gesprek over de rol van de gemeenten in het ontwikkelen van logistieke laadinfrastructuur. Pieta Bekers en Henk Roest van de Klok Logistics vertelden over hun ervaringen rondom de aanschaf en het gebruik van hun elektrische vrachtwagens. Jean Corten en Maarten Venselaar (Enexis) gaven een verdiepende sessie over oplossingen bij netcongestie. Verder gaf Jacko d’Agnolo (Green Deal Collective) een sessie over Smart Energy Hubs en de kansen die het biedt binnen de elektrificatie van logistiek en rondom netcongestie.  

Enquête

Na de deelsessies was het tijd voor de deelnemers om de enquête van de Vliegende Brigade in te vullen. Hierin vroegen we ondernemers onder andere naar hun logistieke vloot, hun plannen rondom elektrificatie en laadbehoeften en eventuele knelpunten die ze ervaren in de elektrificatie van hun vloot. Het ophalen van informatie die we kunnen gebruiken om de toekomstige laadbehoefte inzichtelijker te maken, was één van onze doelen van deze bijeenkomst. Hiernaast vonden we het belangrijk de urgentie van elektrificatie te benadrukken en ondernemers bij elkaar te brengen binnen een bijeenkomst over de elektrificatie van transport.

Netwerkborrel

Na een volle middag was het tijd voor een korte borrel met lekkere hapjes. Er was gelegenheid om te netwerken en de plannen rondom elektrificatie met elkaar te bespreken. Een aantal bedrijven gaf aan naar aanleiding van de middag snel aan de slag te gaan met elektrificatie en het benaderen van de netbeheerder. En het contact daarvoor was meteen gelegd. Het was een erg geslaagde en leerzame middag, met ook een erg gezellige namiddag: hier kon de Vliegende Brigade dan tóch nog even genieten van die vertrouwde Limburgse gezelligheid!

Cookie-instellingen